Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 3 2005 Een iglo in de woestijn

Ophef 3 2005Redactioneel

‘Een iglo in de woestijn’ zo noemt Harm Dane zijn artikel over de protestantse kerken in de na-oorlogse periode. Het is de opening van een Ophef, waarin we in de lijn van de derde Ophef van de vorige jaargang (PKN waarheen?) en de eerste van dit jaar (goed/fout) ons bezig houden met de ontwikkelingen op het kerkelijke erf. In de redactie is de afspraak gemaakt, dat we ons daar om het andere nummer mee bezig houden in de aanloop naar (naar we hopen) een grote conferentie, waarin verschillende oppositionele groepen binnen de kerken kijken, waarin ze gezamenlijk op zouden kunnen treden. Die oppositie bestaat uit een bont geheel en dat mag ook best zo blijven, maar misschien is het zinnig elkaar af en toe tegen te komen en te bezien of er aanleiding is om als geseculariseerde christenen met heel verschillende achtergronden (VTM’ers, vredesbewegers, vrijzinnigen, vrouwengroepen, volgelingen van Barth en Bonhoeffer, Goed geruchters, ex 8 mei-ers en vele, vele anderen) de handen ineen te slaan, nu zowel de RKK als de PKN lijken de rijen te sluiten en eenzijdig te kiezen voor de brede achterban van de ‘gewone’ (en dan worden confessionele bedoeld) gelovigen. “Leren leven in verwondering”, zo heet het recent verschenen visiedocument van de PKN. Rainer Wahl las het voor ons en geeft zijn commentaar. Wees maar weer gewoon missionair, zo lijkt de boodschap. En ach, zo verzuchtte een vriend van me onlangs: “straks werkt het ook nog en dan gaan ze succes met zegen verwarren”. Trinus Hoekstra schrijft naar aanleiding van een lezing van Erik Borgman over het debat over het diaconaat in onze kerken. Ab Kerssies reageert op het artikel van Theo Salemink in het Opium-nummer (2005/2). Ab is een leerling van Theo en hij dacht juist bij Theo geleerd te hebben teksten te laten spreken. Dat mag wat hem betreft ook de opiumtekst nog steeds doen. Zelf las ik deze zomer de Da Vinci Code en vroeg me af, waaraan het onvoorstelbare succes van dat boek te danken is. Mijn voorlopige conclusie is dat het heel veel met de kerkvijandige uitspraken in het boek te maken heeft. Een code dus om de kerk te kraken. Onze eindredacteur Anne Kooi deed op 2 oktober intree als predikant-directeur van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat in Haarlem. Aanleiding van haar om in het intreepreek na de denken over haar en onze theologische existentie. “Onze God is een verterend vuur”, het gaat er heet aan toe en er staat dan ook veel op het spel! Na het zwerfvuil van Johannes Diepersloot, dit keer gelukkig ook weer een bijdrage van Hans Groenewegen. Hij hield een lezing over het thema ‘oorlog’ in de poëzie en die lezing drukken we nu af. OP zaterdag 26 november houden we een studiedag “Om Tamis Wever te gedenken”. In de afgelopen maand overleed – veel te vroeg – Hilde Burger, een van de origineelste amateur-theologes van ons land. In haar boek Donkere majesteit uit 1992 speekt ze haar grote dank uit aan haar docent Tamis Wever. Hilde Burger was zeer zwaarhorend en Tamis, zoals we allemaal weten, buitengewoon bijziend. Misschien dat Tamis Hilde nu voluit kan zien en Hilde Tamis probleemloos verstaan. Wat zouden ze dan nog veel met en van elkaar kunnen leren. We hebben de uitnodiging voor de studiedag als tekst opgenomen samen met een tekening. zoals Tamis er zo talloze voor Ophef (en daarvoor voor Opstand) heeft gemaakt en een brief aan Amos. Een brief, die Tamis met heel zijn maatschappelijk Engagement ten voeten uit neerzet. Een aankondiging van de ledenvergadering van VTM en de daarop volgende Schrijfraad van Ophef, een bespreking van een kritisch boek over de Nieuwe Bijbelvertaling en natuurlijk een Heftig maken deze Ophef compleet. In het volgende nummer ho[en we de lezingen van de studiedag over Tamis Wever op te nemen, maar het is natuurlijk veel leuker om die verhalen live te horen.

 

Wilken Veen

 

Inhoud:

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   Een iglo in de woestijn

      Harm Dane

3.   Naar een theologie van het diaconaat!

      Trinus Hoekstra

4.   Taal van verlangen

      Ab Kerssies

5.   Een code om de kerk te kraken

      Wilken Veen

6.   Onze God is een verterend vuur

      Anne Kooi

7.   …zwerfVUIL…

      Johannes Diepersloot

8.   Geëngageerd wit

      Hans Groenewegen

9.   Uitnodiging studiedag

Tamis

10. Een brief aan Amos 34

      Tamis Wever

11. De beproeving beproefd

      Wilken Veen

12. Vakliteratuur met bonnenprijzen

13. Heftig

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com