Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 3 2006 Kerk tegen het licht

Ophef 2006 3Redactioneel

 

Voor u ligt het derde nummer van Ophef 2006: De kerk tegen het licht! Het is een discussie-nummer geworden. De discussie wordt geopend door Harm Dane met de tekst van de lezing, die hij dit voorjaar hield op de jaarvergadering van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij. Die lezing hebben wij aan een groot aantal mensen toegestuurd, van wie wij de indruk hadden, dat ze daar een gedegen reactie op zouden kunnen geven. Het resultaat daarvan leest u in dit nummer. Reacties van Anne-Claire Mulder, Henk de Roest, Jeroen Jeroense, Jan Geursen en Ab Kerssies. Die reacties hebben we weer aan Harm doorgestuurd en hij reageert daar weer op. Zo heeft hij (voorlopig) het laatste woord, al is dat niet de strekking van de titel die hij mee heeft gegeven aan zijn repliek.

Vroeger, ik denk even aan de ‘gouden jaren’ van CvS, was het niet ongebruikelijk dat Ophef, en vooral voordien Opstand, extra aandacht gaf aan de verkiezingen en dan ook niet schroomde om een gemotiveerd stemadvies te geven. Dat doen we niet (meer), al kwam dat ook doordat we met onze planning verrast werden door de nacht van Loesewies en niet hadden gerekend op verkiezingen in het najaar. Het blijft dus bij een “vingerwijzing” in de vorm van een uitleg van het verhaal over de tekens aan de wand.

Rinse Reeling Brouwer hield een voordracht bij de presentatie van het nieuwe boek over Augustinus van onze vroegere hoofdredacteur Wessel ten Boom. Hij bood zijn verhaal aan te publicatie en wij zijn daar graag op ingegaan. Helaas ontbreekt de poëzierubriek van Hans Groenewegen (maar dat is eenmalig), maar wel zijn er de bekende columns van Johannes Diepersloot en Albert Slaats. We wensen u als altijd graag veel leesplezier. En als u in het stemhokje staat, denk dan heel even aan dat kleine jongetje in zijn cel. Stop Verdonk, want nog vier jaar waar “in alle opzichten adequaat wordt gehandeld” redden we niet.

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. Kerk tegen het licht

    Harm Dane

3. Solidariteit met de gemeente!

    Henk de Roest

4. ‘Wij’ = ‘ik’ en ‘jij’ en ‘jij’ en ‘jij’….

    Anne-Claire Mulder

5. Kerk in debat

    Jeroen Jeroense

6. Verwondering, maar waarover en waarom?

    Jan Geursen

7. Het andere gezicht van de kerk

8. God heeft het eerste woord

    Harm Dane

9. Gods graffiti

    Wilken Veen

10. Van Marquardt naar Augustinus?

     Rinse Reeling Brouwer

11. Nieuwe boeken

12. …zwerfVUIL…

     Johannes Diepersloot

13. Vakliteratuur met korting

14. Heftig