Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 3 2008 Duurzaam

Ophef 2008 3aRedactioneel

 

Het derde nummer van deze jaargang is toch weer wat later dan we gehoopt hadden. Het is bovendien deels een ander nummer geworden dan we eerst gedacht hadden. Ons stond voor ogen een themanummer rond vragen van ecologie en duurzaamheid te maken, maar het aantal artikelen dat we daarover uiteindelijk binnen kregen, de eerste drie van dit nummer, was veel geringer dan waarop we gegokt hadden en rechtvaardigde eigenlijk nog nauwelijks een themanummer. Dat neemt niet weg, dat we heel blij zijn met de drie artikelen, die wel binnen zijn gekomen. Heleen Goddijn leerde ik kennen toen ze in Amsterdam-Noord voor mijn Oecumenisch Leerhuis een avond verzorgde over de mondiale voetafdruk. Omdat ik dat toen erg goed vond, vroeg ik haar om haar verhaal, maar ook haar ervaring met dit verhaal voor Ophef op papier te zetten. Ze deed dat samen met Tim Stok. Ab Kerssies wees ons op de originele theologische insteek van Birgit Verstappen, gepromoveerd in de theologie maar ook lijsttrekker van de Partij van de Dieren in Brabant. Over bio-industrie en scheppingstheologie. De gangbare theologie verzwijgt en verdonkeremaant niet alleen het leed van medeschepselen (dieren) maar ook het eigen menselijke lichaam. Ab Kerssies kiest overigens zelf een heel andere insteek: de door Birgit Verstappen afgewezen anthropocentrische nadruk in de bijbelse theologie, biedt volgens hem juist aanleiding tot kritisch denken, gericht op duurzaamheid. Hoe het vergeten lichaam en de verboden vrucht zich precies met elkaar verhouden, moet u zelf maar ontdekken.

Omdat het themagedeelte hiertoe beperkt bleef, was er nog heel wat ruimte over voor andere artikelen. In de eerste plaats hebben we – toen duidelijk werd, dat de Ophef erg dun dreigde te worden – besloten de in Amsterdam op 27 september gehouden lezingen in het kader van het symposium over het Bijbels ABC van Miskotte op te nemen, maar daarvoor moest wel de sluitingsdatum opgerekt worden tot na die zaterdag. U vindt de bijdragen van Mirjam Elbers en mijzelf in een enigszins bewerkte en/of bekorte vorm.

Vervolgens is het mij een grote eer, een nieuwe scribent bij u te introduceren: Het is Johan Snoek, emeritus-predikant, voormalig lid van het Deputaatschap Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken en vele jaren werkzaam geweest in Israël en bij de Wereldraad in Genève. Als u de afgelopen jaargangen overziet, zult u vaststellen, dat Ophef altijd heel weinig geschreven heeft over het Israëlisch/Palestijnse conflict. Dat is niet, omdat we dat conflict onbelangrijk vonden, maar het was eerder, Karl Barth indachtig, dat als je over een belangrijke politieke aangelegenheid een woord zou willen spreken, je ook een woord zou moeten hebben om daarover te spreken. Daaraan ontbrak het ons vaak en het zinloos napraten van anderen vonden we niet op onze weg liggen. Maar nu meldt Johan Snoek zich aan met een verhaal, dat voldoet aan de hoogste eis, die aan een woord over dit conflict gesteld kan worden, namelijk dat het werkelijk solidair is met de Palestijnen als de zwakste partij in dit conflict, maar toch de staat Israël niet afvalt of haar bestaansrecht in twijfel trekt. Graag nemen we zijn artikel op en wij hopen dat hij in de toekomst vaker een bijdrage aan ons blad zal leveren.

Op zaterdag 7 juni j.l. hield de VTM haar jaarlijkse ledenvergadering. Als spreker had ze Jurgen van den Herik uitgenodigd. We vonden het een zo spannend verhaal, dat we hem vroegen om het af te mogen drukken. Jurgen is een begenadigd spreker/verteller (winnaar van Trouws preekwedstrijd), maar we hopen dat iets van het elan van zijn verhaal ook in schriftelijke vorm overkomt.

Toen Anne Kooi mij vertelde, dat ze dit jaar op vakantie naar Srebrenica zou gaan, waar ze ook al eerder, veel korter na de oorlog ter plekke was geweest, suggereerde ik haar om haar ervaringen daar op papier te zetten. Dat deed ze!

Een bespreking van de dissertatie van Erica Meijers, een gedicht – en de aankondiging van een nieuwe bundel – van Hans Groenwegen, de aankondiging van een lezersbijeenkomst, het traditionele zwerfvuil en de – ook alweer bijna traditie geworden – ‘Heftig’ van Albert Slaats completeren deze Ophef.

Ons volgende nummer, als nr. 4 het kerstnummer, zal aan de vooravond van het Calvijnjaar 2009 een Calvijn-nummer worden. Wilt u daaraan een bijdrage leveren of ons wijzen op iemand, die daaraan een hele goede bijdrage zou kunnen leveren, dan houdt de redactie en in het bijzonder uw hoofdredacteur zich aanbevolen. Met een goede groet,

 

Wilken Veen

 

inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. De Mondiale Voetafdruk, een geloofwaardige aanpak

    Heleen Goddijn en Tim Stok

3.  Het vergeten lichaam

    Birgit Verstappen

4. De verboden vrucht

    Ab Kerssies

5. De A van het Bijbels ABC – lezen in bezettingstijd

    Mirjam Elbers

6. Miskotte en de strijd tegen de X-god

    Wilken Veen

7. nar

    Hans Groenewegen

8.  Hamas en het vredesproces

    Johan M. Snoek

9.  …zwerfVUIL…

    Johannes Diepersloot

10. Wat beweegt een evangelicaal aangelegde predikant binnen de PKN?

     Jurgen van den Herik

11. Vrouwen van Srbrenica, dertien jaar later

     Anne Kooi

12. Blanke broeders – zwarte vreemden

     Een boekbespreking door Wilken Veen

13. Heftig

      Albert Slaats

14. Vakliteratuur

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com