Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 3 2009

Ophef 2009 3Redactioneel

 

Op 10 oktober wordt de voorzitter van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij en de vorige hoofdredacteur van Ophef, Dick Boer, zeventig jaar en op 12 juni jongstleden werd de Nederlandse uitgave van zijn Bijbelse Theologie, Verlossing uit de slavernij, gepresenteerd. Reden genoeg om dit nummer van Ophef helemaal aan hem te wijden. U vindt in dit nummer de toespraken, die zijn gehouden bij de presentatie van het boek en een aantal artikelen van vrienden en vriendinnen van Dick Boer op ons verzoek geschreven om hem te feliciteren. Een Ophef-special is, zelfs als we er een extra di(c)k nummer van maken, natuurlijk geen feestbundel en dat betekent, dat we moesten kiezen: of een groot aantal mensen allemaal een paar regels laten schrijven of een beperkt aantal mensen een serieus artikel laten schrijven. Wij hebben gekozen voor het laatste en dat betekent, dat we, in zekere zin willekeurig – al is er wel over nagedacht – een aantal mensen hebben uitgenodigd. Wij hopen, dat niemand zich hierdoor gepasseerd of tekort gedaan voelt. Mocht dat toch het geval zijn, dan reserveren we een plekje in de feestbundel voor Dick Boers vijfenzeventigste!

We hebben bovendien – en toen we de oogst zagen hadden we daar geen spijt van – niemand een onderwerp opgegeven, maar een ieder zelf laten kiezen, waar hij of zij over wilde schrijven. Er is daardoor geen sprake van opbouw of structuur in dit nummer en we drukken de verschillende bijdragen dan ook simpelweg in alfabetische volgorde af.

Het bal wordt geopend door Wessel ten Boom, die herinneringen ophaalt aan de tijd dat Dick Boer en hij als “Herr Pfarrer und sein Vikar” door Berlin-Hauptstadt trokken.

Van Hans Groenewegen drukken we het verhaal af, dat hij hield bij de presentatie van Verlossing uit de slavernij. “Slapelozen in de Godsverduistering” noemde hij het.

Susanne Hennecke heeft het over tachtig jaar Barthrecepties in Nederland. Het is geen verschrijving; er zijn meerdere recepties van Barth, en die van Dick Boer is daar zeker één van!

Alex van Heusden, medewerker van de Stichting voor Leerhuis en Liturgie, las Dicks Bijbelse Theologie en was uitgenodigd om een inleiding te houden op 12 juni. Het werd een laudatio en die zwaaien we Dick Boer graag toe!

Anne Kooi schrijft over de wereld van het justitiepastoraat: “Uitsluiting als straf”. Als het bij Dick Boer gaat om de verworpenen der aarde, dan horen de gevangenen daar zeker bij.

“Oer” heet de bijdrage van Willem van der Meiden. Het was een gesproken column op 12 juni en is nu in Ophef weer een geschreven column geworden, waarin de vraag aan de orde wordt gesteld of Dick Boer een bovenvaldrijver is. Nou, reken maar!

Rinse Reeling Brouwer heeft het over de crisis. Hoe oude begrippen als gebruikswaarde weer actueel worden en hoe Dick Boer en hij in gesprek blijven. Es wechseln die Zeiten….

Zelf heb ik het over Barmen en Bonhoeffer. Wat is dat: gehoorzaamheid aan het ene Woord Gods? Hoe maak je dat concreet? Bonhoeffer probeerde het in zijn Ethik.

Tenslotte, ik denk uniek in de geschiedenis van Ophef, gaat het in de bijdrage van Theo Witvliet over muziek, over Mozart om precies te zijn. En wat dat met Dick Boer te maken heeft? U leest het maar.

Een feestnummer, maar ook gewoon nummer drie van deze jaargang. En dus mochten onze vaste columnisten niet ontbreken. U vindt het Zwerfvuil van Johannes Diepersloot ergens in het midden en als steeds op de laatste pagina een Heftig van Albert Slaats.

We hopen dat u er als lezers en lezeressen plezier aan beleeft – voor degenen die Dick Boer kennen misschien ook een feest der herkenning en bovenal hopen we er Dick Boer een plezier mee te doen. Wij wensen hem met Margit en allen die hem lief zijn het allerbeste en feliciteren hem van ganser harte met zijn zeventigste verjaardag.

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. De frivoliteit van het kruis

    Wessel ten Boom

3. Slapelozen in de Godsverduistering

    Hans Groenewegen

4. Karl Barth: een open kunstwerk

    Susanne Hennecke

5. Verlossing uit de slavernij

    Alex van Heusden

6. …zwerfVUIL…

    Johannes Diepersloot

7. Uitsluiting als straf

    Anne Kooi

8. Oer

    Willem van der Meiden

9. ‘Gebruikswaarde’, bestaat die dan nog?

    Rinse Reeling Brouwer

10. Bonhoeffers Ethik als concretisering van de eerste Barmer These

     Wilken Veen

11. Bevrijding uit de benauwdheid

     Theo Witvliet

12. Heftig, Goedgemutst

     Albert Slaats

13. Vakliteratuur bij Narratio

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com