Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 3 2018

Redactioneel

Met een andere blik, een themanummer over patriarchaat. We vonden het in de redactie een heel goed idee (en daar staan we nog helemaal achter), maar het aantal artikelen dat we daarover binnenkregen was wat minder dan gehoopt. In de eerste plaats is er de lezing van Hanneke van der Korst, een ander verhaal. Daaraan refereert ook de titel van dit nummer. Vrouwen kijken in de regel anders naar bijbelverhalen dan mannen. De vraag is of in de heersende receptie van de bijbel ook plaats is voor die andere blik en of die al niet op voorhand onschadelijk wordt gemaakt door de manier waarop de bijbel (hoofdzakelijk door mannen) vertaald is. Zij hield het verhaal voor Doopsgezinde vrouwen in Noord-Holland, maar we zijn ervan overtuigd, dat het voor meer vrouwen (en mannen) van belang is.

Vervolgens is er – ook oorspronkelijk een lezing – de bijdrage van Anne Claire Mulder. Over menselijke waardigheid en beeld van God, twee ‘concepten’, die, zoals Anne Claire uitlegt helemaal niet zo ver van elkaar afstaan. Ze heeft het over het begrip waardigheidsbekleedster (je bent wat, je stelt wat voor, je mag er zijn) en dat is misschien wel precies wat er bedoeld wordt als in de Schrift wordt gezegd, dat je bent geschapen in het beeld van God.

Willemijn Roobol hoorde een verhaal van Matthea Westerduin dat begint in het bed van de patriarch (Abraham in dit geval) en vroeg me of dat misschien iets was voor dit themanummer. En dat is het zeker. Gelukkig gaf ook Matthea Westerduin toestemming om haar voordracht op te nemen in Ophef.

En toen het toch ging over vrouwenbeelden en mannenbeelden en beeld van God, moest die roemruchte tekst uit Genesis ook maar eens goed uitgelegd worden. Douwe van der Sluis, als enige man in dit themagedeelte waagde zich eraan. De mens in Genesis 1 (als uitgangspunt dus) is ‘man en vrouw’ vat ik zijn uitleg maar samen en mij leek dat daar niet zo veel tegen in te brengen is.

Zoals gezegd het themagedeelte was wat aan de korte kant en omdat het zomer was (en wat voor zomer) kregen we verder ook niet veel artikelen opgestuurd. Daarom als een soort noodgreep een minithema ernaast, wel actueel: over de Wereldraad van Kerken die dit jaar zeventig jaar bestaat. Geen tijd meer om daarvoor auteurs te benaderen, dus gezocht in het eigen archief. Een artikel van twee jaar geleden over Dietrich Bonhoeffer en Willem Adolf Visser ’t Hooft (de oprichter en jarenlang de eerste algemeen secretaris van de wereldraad), dat ik twee jaar geleden schreef voor Kontekstueel en een interview, dat ik ruim twintig jaar geleden (sic) hield met C.L. Patijn (de voorzitter van één van de zes secties bij de oprichtingsassemblee in Amsterdam in 1948) voor Horizon, het blad van de Hervormde Gemeente te Amsterdam. Inderdaad, erg oud, maar het geeft wel een originele kijk, uit de eerste hand, op die oprichting.

Die twee verhalen vindt u na het gedicht van Adriaan Deurloo, die zoals u weet, nadat alle Zwerfvuil van Johannes Diepersloot was opgeveegd, die plaats in Ophef heeft ingenomen en ons steeds hoopt te voorzien van een gedicht.

In dit nummer ook nog twee andere gedichten, ingezonden door Wessel ten Boom, die in het volgend nummer verder zal gaan met zijn verhaal over Martinus Nijhoff.

Als altijd ook mijn Nieuwe boeken. Ik probeer jullie daarin te informeren over nieuwe boeken, waarvan ik denk dat ze voor jullie, als VTM’ers of lezers van dit blad, interessant zijn, maar het is natuurlijk een volstrekte illusie dat ik in staat zou zijn alle interessante boeken uit de afgelopen periode te overzien, laat staan ze te lezen, dus was ik heel blij, dat drie boeken, die mij ontgaan waren of die – zoals het geval was met het boek van Zuurmond – pas op het allerlaatste moment verschenen, besproken werden door drie mede-redacteuren. En als afsluiting de column van onze voorzitter, die afgelopen zondag (9 september) in de Janskerk te Utrecht afscheid nam, omdat hij na veertig jaar dienst aan diverse kerkgemeenschappen met emeritaat gaat. Hieronder treft u de aankondiging van de VTM-ledenvergadering en verderop ook nog twee aankondigingen van boekpresentaties, waar we graag de aandacht op vestigen.
Wilken Veen

 

Inhoud

 

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   Een ander verhaal? Vrouwen lezen de bijbel

      Hanneke van der Korst

3.   Waardigheid doorstroomt en omhult je. Beeld van God ben je

      Anne Claire Mulder

4.   De verdoezelende werking van ‘joods-christelijk’ en ‘Abrahamitisch

      Matthea Westerduin

5.   “Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen

      Douwe van der Sluis

6.   Een vermakelijk voorval in de woestijn van Engedi

      Adriaan Deurlo

7.   Dietrich Bonhoeffer en Willem Visser ’t Hooft

      Wilken Veen

8.   Interview met C.L. Patijn

      Wilken Veen

9.   Nieuwe Boeken

      Wilken Veen

10. En nog drie nieuwe boeken besproken door

      Willemien Roobol

      Marino Camarasa

      Bart Vijfvinkel

11. Twee gedichten van Wessel ten Boom

12. Theologie en maatschappij

      Harry Pals

13. Vakliteratuur bij Narratio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com