Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 3 2012 Wijzer worden van de crisis

Redactioneel

 

“Wijzer worden van de crisis”, dat was het motto van de studiedag, die VTM in juni hield in combinatie met haar landelijke vergadering. De beide referaten, die op deze studiedag werden gehouden, van Alfred Kleinknecht en Erica Meijers bieden wij u hierbij aan als het pièce de résistance van dit nummer. Ik moet daarbij wel een kanttekening maken. Professor Kleinknecht verscheen in Utrecht met een USB-stick in zijn broekzak, met daarop de Power Point-sheets, aan de hand waarvan hij zijn verhaal wilde houden. De kosteres van het Nicolaas-Monica Kerkcentrum deed geweldig haar best en had voor na de pauze een beamer geregeld. Toen bleek er ook geen laptop in de zaal te zijn. Daarop toonde Alfred Kleinknecht zijn grote klasse en hield voor de vuist weg een voortreffelijk betoog van zo’n drie kwartier. Maar ik wilde graag zijn tekst en die had hij natuurlijk niet, maar zei hij, dat is niet zo’n probleem, je vindt ongeveer hetzelfde verhaal op de website van GroenLinks, en dat hebben we daar toen afgeplukt.

Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat het verhaal van Erica Meijers, die haar betoog wel op schrift had voorbereid, van een minder niveau was. Wie – en ik hoop natuurlijk dat dit voor alle lezers (m/v) geldt – enthousiast wordt over haar betoog, waarin het begrip gemeengoed (een vertaling van het Engelse ‘commons’) een belangrijke rol speelt, verwijs ik graag naar het themanummer over dit onderwerp dat de Helling, het kwartaalschrift van GroenLinks waarvan Erica Meijers de hoofdredacteur is, dit voorjaar uitgaf.

Dat – zij het met een verschillende invalshoek – beide voordrachten werden gehouden door (kritische) leden van GroenLinks, was niet per se de bedoeling. De commissie die de studiedag had voorbereid, waar ik deel van uitmaakte, had liever een inleider van GL- en van SP-huize gehad, omdat ze vond, dat het gesprek tussen deze twee stromingen veel te weinig werd (en misschien ook wordt) gevoerd, maar dat lukte niet. Als redactie konden we dit enigszins rechtzetten, door een bijdrage te vragen van Arjan Vliegenthart, Eerste Kamerlid van de SP. In zijn artikel wordt heel goed duidelijk dat één van de belangrijkste meningsverschillen tussen de beide partijen ligt in hun verschillende opvattingen over Europa.

In de afgelopen jaren is ons verschillende keren gevraagd, waarom de gehoopte exegese (in de periode daarvoor toch min of meer gezichtsbepalend voor Ophef) zo vaak ontbrak. We hebben besloten om ons leven te beteren. In de vorige Ophef een exegese van Bart Vijfvinkel en in deze opnieuw een exegetische bijdrage van een redactielid. Dit keer is het Hanneke van der Korst, die een herlezing van het verhaal over Simson en Delila presenteert. Het zal u niet verbazen, dat haar lezing afwijkt van de traditionele vrouwonvriendelijke interpretatie van het verhaal.

Het kostte Johan Diepersloot moeite om zwerfvuil te vinden, maar het lezen van HhhH bracht hem op ideeën. Wij kunnen Johannes melden, dat inmiddels de hele redactie dit briljante boek heeft gelezen en het erover eens is, dat het één van de beste boeken van de afgelopen tijd is.

Uw hoofdredacteur voelt zich niet geroepen om in dit redactioneel te reageren op de verkiezingsuitslag. Hooguit wil ik wel zeggen gelukkig te zijn, met het feit, dat de invloed van de man, wiens naam ik bij voorkeur in ons blad niet genoemd zie, aanzienlijk afgenomen is. Daarnaast ben ik blij met het artikel, dat Dick Boer inleverde naar aanleiding van twee boeken, die hij las: Makke schapen van Paul Kalma en Nieuwe democratie van Willem Schinkel. Dwarsliggers, volgens Dick, auteurs die zich niet conformeren aan het gangbare neoliberale vertoog.

Zelf las uw hoofdredacteur ook weer een aantal boeken, die hij onder uw aandacht wil brengen. In de rubriek ‘Nieuwe boeken’ geen uitvoerig betoog zoals dat van Dick Boer, maar een korte introductie van recent verschenen boeken.

Voorafgaand aan al deze artikelen leest u een In memoriam voor Johan Snoek, die op 31 augustus j.l. overleed. Johan was wellicht de oudste lezer van ons blad, maar in ieder geval was hij de oudste die een bijdrage voor Ophef schreef.

Als altijd sluiten we af met een Heftig van Albert Slaats. Hij heeft laten weten hier na dit jaar mee op te houden. We wachten dus met spanning op zijn laatste Heftig in het volgende nummer, dat rond Kerst zal verschijnen.

 

Wilken Veen

 

Inhoud:

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. In memoriam Johan Snoek (1920-2012)

3. Een alternatieve visie op de eurocrisis

   Alfred Kleinknecht

4. Hoop en vertrouwen in tijden van crisis

5. Weg uit de crisis: hoe de Europese samenwerking ontspoorde en wat we eraan kunnen doen

   Arjan Vliegenthart

6. Simson en Delila revisited

   Hanneke van der Korst

7. …zwerfVuil…

   Johannes Diepersloot

8. Broodnodig, maar is er vraag naar?

    Dick Boer

9. Nieuwe boeken

   Wilken Veen

10. Heftig

     Albert Slaats

11. Vakliteratuur bij Narratio

 

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com