Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 1994

Ophef 4 1994Redactioneel

Om de beoogde thematische strekking van het vierde nummer van Ophef voor ons zelf aan te geven, omschreven we die als ‘Nederland is bang’. Met deze korte duiding doelden we op de in Nederland zich (weer) sterk manifesterende vormen van racisme, xenofobie en nationalistisch sentiment, als effect van toegenomen maatschappelijke onzekerheid. Een ontwikkeling die niet tot ons land beperkt is. De afkeurenswaardigheid of stuitende onfatsoenlijkheid van racisme, xenofobie of etnische danwel nationalistische superioriteit is snel uit te spreken, theologisch te ondersteunen en gelovig te belijden. Maar verklaard en begrepen zijn ze daarmee nog niet. Angst, bestaansangst zal meestal het dragende motief zijn. Maar de tegenstrijdige uitwerkingen ervan dan nog vaak niet historisch, economisch, sociaal-psychologisch of theologisch goed of afdoende te vatten. Toch zullen we steeds weer de radicale, etnische en nationalistische fantasieën (mythen) moeten proberen te begrijpen, de materialiteit ervan te door zien, en daarbij moeten beseffen dat afkeer, afweer en afgunst vaak onontwarbaar samengaan. En waarbij ‘het narcisme van het kleine verschil’, zoals Freud het noemde, de onderlinge (raciale, etnische of godsdienstige) vreemdheid tussen mensen buitenproportioneel uitvergroot en tot inzet kan maken van onderlinge wrijvingen, botsingen tot en met oorlogen en “zuiveringen” aan toe. In dit nummer van Ophef treft u artikelen en de column van Harris Brautigam aan, die vanuit verschillende gezichtspunten, praktijken of ervaringen, aan deze inzet om steeds weer te proberen te begrijpen een bijdrage willen zijn. Voorst zijn (naast andere artikelen/recensies en de vaste rubrieken; ik zal hier niet overbodig de inhoudsopgave reproduceren…) opgenomen: de lezingen die gehouden zijn bij het tienjarig bestaan van Z3, en die indirect van doen hebben met het thema van dit nummer. Wat ook geldt voor het intrigerende verslag van een Dorsvloer bijeenkomst over ‘Het vege lijf’. In volgende nummers van Ophef hopen we vaker verslagen van bijeenkomsten van De Dorsvloer op te (kunnen) nemen.

 

Hans Peter Gramberg

 

Inhoud

1.   Redactioneel

      Hans Peter Gramberg

2.   Holland in de problemen

      Esther van der Panne

3.   Ik wil gewoon lachen

      Willemijn Groenblad

4.   Algemeen racisme en het gedrag van individuen

      M.E. van Oel

5.   Orangisten als wij zijn

      Hans Peter Gramberg

6.   Was Aber heisst ‘hartstochtelijke theologie’?

      Wessel ten Boom

7.   Hooglied en Twenty-One Love Poems

      Wout van der Spek

8.   Twee vredesstandpunten over ‘Joegoslavië’

      Lodewijk Ringnalda, Henk Kossen

9.   Veel polemiek en weinig liefde

      Wilken Veen

10. Kerk met koekjes

      Harris Brautigam

11. Visies en Visioenen, 10 jarig bestaan Z3

      Doreen Hazel, Will Verhoef, Erik Borgman

12. Een doos smakelijke bonbons

      Will Verhoef

13. Dorsvloertheologie het Vege Lijf

      Ed Skubisz, Elisabeth Posthumus Meyjes

14. Prikbord

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com