Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 1995

ophef 1995 4Redactioneel

 

Het blijft een pijnlijke vaststelling: zelfs de Eros in haar of zijn gestalte van de liefkozing is nooit van dubbelzinnigheid verstoken geweest, en is dat nog steeds niet. En is de vraag hoe deze dubbelzinnigheid op te heffen of te overwinnen nog immer een niet uitgemaakte zaak in het durende, ook filosofische en theologische, debat tussen vrouwen en mannen. Anne-Claire Mulder gaat in haar artikel in op de kritiek van Luce Irigaray op Emmanuel Levinas’ voorstelling van de erotische relatie. Terwijl voor Hans de Vies, bij onderkenning van dat Levinas’ fenomenologie van de eros een hoogst ongelukkig staaltje van seksuele differentie (verschil aanbrengen/onderkennen) is, de vraag kan blijven staan of we daarmee uit het oog moeten verliezen dat voor Levinas met de eros de toekomst op het spel staat. Berthe van Soest neemt ons mee in een detectiveachtige ontleding, deconstructie, van Marcus 6:16-28, om exegetisch te achterhalen wie nu Johannes de Doper zijn dood op het geweten heeft. Karel Blanksma bericht ons hoe vanuit Nederland (Zaandstad, Tilburg en Amsterdam) de betrokkenheid met het oorlogsdrama op de Balkan en met vredesgroepen aldaar concreet vorm gegeven wordt of gezocht wordt naar hoe dat te doen. Wessel ten Bom maakt ons deelgenoot van hoe de theoloog Friedrich-Wilhelm Marquardt theologisch nagedacht heeft over ‘hoe te spreken over de dood na Auschwitz, en over de dood vàn Auschwitz?” En of dat überhaupt nog wel gelovig mogelijk is, daar Marquardt in zijn dogmatiek vanaf 1945 zegt het idee te hebben gehad elk recht op het christelijk geloof te hebben verspeeld. Kees van der Pijl, onder andere in reactie op Dick Boers vaststelling in Ophef nr. 2/3 dat ‘het socialisme nergens meer is’, benadrukt dat we ons niet moeten laten wijsmaken ‘dat met de geest van het socialisme ook de reële grondslag ervan verwaait’ is. In zijn bespreking van Anneke Brassingas poëzie laat Hans Groenewegen zien hoe deze dichteres reikt tot in de wereld onder de woorden.

 

Hans Peter Gramberg

 

Inhoud

1. Redactioneel

    Hans Peter Gramberg

2. Eros en de dialoog met de ander

    Anne Marie Claire Mulder  

3. Met de Eros staat de toekomst op het spel

    Hans de Vries

4. Who dunnit?

    Berthe van Soest

5. ‘En het ergste is, ze weten het allemaal’

    Karel Blanksma

6. De laatste vijand

    Wessel ten Boom

7. Tragiek en realiteit in de nederlaag van het socialisme

    Kees van der Pijl

8. Onder de woorden

    Hans Groenewegen

9. Prikbord

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com