Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 1997

Ophef 1997 4Redactioneel

‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen…’ Op 11 januari 1997 vond er een weerzien plaats rondom de op 1 april vorig jaar overleden Rudi van Roon onder de titel Uitgesproken Rudi. In Ophef vindt u zes verhalen die op die dag zijn gehouden, en die allen een aspect van ‘vriendschap’ belichten, het woord dat centraal stond bij het afscheidscollege van Rudi van Roon aan de Horst. Het moge duidelijk zijn dat deze verhalen daarmee, naast een beschouwing over vriendschap in de eerste plaats willen getuigen van de vriend die Rudi van Roon voor de auteurs en vele anderen is geweest. Uitgesproken Rudi geeft de inleiding op de dag weer van Rinse Reeling Brouwer. Hij verheelt niet de hachelijke zaak (ook met het oog op Rudi van Roon) over vriendschap te spreken, en doet meteen een bijbelse duit in het zakje met het verschil tussen de re’a, de oudtestamentische makker, en de Griekse philos, de vriend. Jan Bonsen, naaste collega van Rudi van Roon op de Horst, hield een verhaal met als titel: De rabbi en de leerlingen. Gabber in de strijd Dick Boer sprak over de warmtebron, of noem het rustig de genade, die onmisbaar is bij een ‘communistische’ politiek: Vriendschap en politiek. Berthil Oosting en Nienke van Dijk, beide leerlingen van van Roon, namen het begrip vriendschap eens nader onder de loupe. In weerwoord toont Berthil Oosting de grote plaats die van Roon onomwonden gaf aan vriendschap binnen de praktische theologie, maar stelt voorzichtig e vraag naar de kerk. Terwijl Nienke van Dijk in Verkeerde Vriendschap komt te spreken over andere vriendschappen dan gangbare die het hele concept vriendschap ter discussie stellen. Is het niet veel te vroeg voor een term als deze? Hank Betlem tenslotte toont zich de ware leerling door veel van wat in het voorgaande gezegd is over de leraar van Roon meesterlijk en liefdevol te onthullen. Over Vriendschap en didactiek. Een korte biografie besluit dit gedeelte. De redactie hoop dat de mondelinge overlevering van Rudi (Die, zo wordt vaak gezegd, het meest eigenlijke aan hem was) door dit nummer verder gestut en gesteund zal zijn, en dat zo zijn naam in ons midden bewaard zal blijven. Aandacht voor de bijbel met Erik Borgman over het eerste boek van Ruth onder de titel Koppige verbondenheid. In dit nummer verder het verhaal Doorzichtige weefsels, beweeglijke ruimten van Anne-Clair Mulder, dat in nummer drie geplaatst zou zijn als het toen niet had moeten wijken voor aandacht aan Jan Bonsens overlijden. Anne-Claire Mulder zoekt in haar verhaal naar nieuwe verbindingen en ontmoetingen onder het feministisch perspectief van spinnen en weven. Van Lidy Leussink her publiceren we een bespreking uit 1995 van het boek van Schüssler Fiorenza over vrouwe Sophia, die zij eerder schreef voor de Bazuin. Daar mag best nog weer eens aandacht aan gegeven worden, dachten wij, nu bij Kok (Kampen) de Nederlandse vertaling is verschenen en dit najaar studieweekeinden over dit boek zullen plaats hebben. De dogmatiek-reeks van Friedrich-Wilhelm Marquardt nadert zijn einde. Wessel ten Boom bespreekt band zeven, eerste deel, met de titel Tussen paradijs en nieuw Jeruzalem. In Heftig vraagt Hans Peter Gramberg uw aandacht voor nogal onheftige verzuchtingen. Hans Groenewegen schrijft over Nachoem Wijnbergs poëzie door diens herdichting van Psalm 22 te bespreken en van commentaar te voorzien. Tot zover al deze woorden. In ons volgend nummer behalve aandacht voor wat zo moeilijk blijkt, te weten verzoening, ook aandacht voor de Oecumenische Vrouwensynode en 10 jaar Arme Kant van Nederland.

Welk een Vriend is onze Ophef.

Zuster, kameraad – gedenk onzer.

 

Wessel ten Boom

 

Inhoud:

1.   Redactioneel

      Wessel ten Boom

2.   Uitgesproken Rudi van Roon

      Rinse Reeling Brouwer

3.   De rabbi en de leerlingen

      Jan Bonsen

4.   Vriendschap en politiek

      Dick Boer

5.   Weerwoord

      Berthil Oosting

6.   Verkeerde vriendschap

      Nienke van Dijk

7.   Vriendschap en didactiek

      Henk Betlem

8.   Korte biografie van Rudie van Roon – Koppige verbondenheid

      Erik Borgman

9.   Doorzichtige weefsels, beweeglijke ruimten

      Anne-Claire Mulder

10. Kind van Miriam, profeet van Sofia

      Lidy Leussink

11. Een utopie. Het paradijs en de stad

      Wessel ten Boom

12. Column – Heftig

13. De woorden die ik uitschreeuw

      Hans Groenewegen

14. Prikbord/Mededelingen

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com