Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2001

Ophef 4 2001Redactioneel

Dit nummer is er één van gedenken.

Als gedenken gepland waren de artikelen van Tamis Wever, Rochus Zuurmond en Will Verhoef. Zij vormen de neerslag van de lezingen, die zij hielden op de studiedag ‘In het spoor van Jan Bonsen: Materialistische exegese gisteren en vandaag’. georganiseerd door de Giorano Bruno Academie, op 17 november in Utrecht. geheel niet als een gedenken was het andere thematisch zwaartepunt gedacht: de Bergrede. Daarvoor hadden wij Maarten den Dulk en Bert ter Schegget gevraagd met elkaar in discussie te gaan. Dit naar aanleiding van de boeken die zij recentelijk daarover publiceerden (Maarten den Dulk, De Bergrede. Steunpunt van de vrijheid, Meinema 2001; Bert ter Schegget, Een hart onder de riem. Over de Bergrede, Ten Have 2001). Kort nadat Bert ter Schegget zijn bijdrage had geschreven, kwam hij plotseling te overlijden. Zo zet ook zijn briefwisseling met Maarten den Dulk ons op het spoor van een gedenken van Bert en het belangrijke werk dat hij in en voor kerk en theologie heeft gedaan. Tamis Wever en Rochus Zuurmond herinneren er in hun artikelen aan hoe zeer het gedenken tot het ‘wezen’ van de materialistische exegese behoort, Niet bij wijze van louter herinnering maar als een present stellen van wat de vorigen hebben gewild, gedacht, gedroomd, verlangd, geloofd. Opdat het onvervulde niet ad acta gelegd wordt maar door het gedenken de hoop op vervulling wordt levend gehouden. Zij hebben niet tevergeefs geleefd – hopen wij. En met dat wij dat hopen leven zij voort. Jan Bonsen en Bert ter Schegget, hun nagedachtenis zij tot zegen! En zegen wil zeggen: dat, wat ons goed doet. Opdat wij het goede doen. Het is een dik nummer geworden. Met artikelen die er ook qua inhoud wezen mogen. Zelfs noten, die op sommigen zo afschrikwekkend werken, ontbreken niet. Maar de moeite nemen om ze aandachtig te lezen loont. Het gaat immers om de ‘basics’: de lezing van de bijbel en het verstaan van een zo cruciaal gedeelte daaruit, de Bergrede. Verstaan wij wat wij lezen? Lezen wij met het oog op leven? Leven wij met een door de Schrift gescherpt verstand en een voor de materialiteit van het bestaan gesensibiliseerd gevoel? Vermogen wij nog te beluisteren wat tussen de regels staat – of valt? Zeggen wij niet gauw te veel om nog te horen wat anderen ons willen zeggen? Ook de rubrieken vragen om welverdiende aandacht. In de ‘Storm van Getuigen’ gedenkt Anne-Claire Mulder Nelle Morton en gaat op reis met haar nalatenschap. Paula Irik legt Paulus van Tarses uit en dat blijkt verrassend actueel. Hans Groenewegen helpt ons talen naar poëzie. En de ‘Heftig’ van deze keer is een cri de coeur uit Indonesië van oud-redacteur Lucien van Liere over de 11e september en hoe daar – ‘van beneden’ dus – tegen aan gekeken wordt. Dit is het laatste nummer van de jaargang 2001. Een goed moment lijkt mij om de lezer extra hartelijk te groeten en een gezegend nieuw jaar toe te wensen. Ondanks alles wat daartegen spreekt. In de geest van Abraham ‘hopend tegen alle hoop in’!

 

Dick Boer

 

Inhoud:

1.   Redactioneel

      Dick Boer

2.   Niet stuk te krijgen – De nalatenschap van Jan Bonsen

      Tamis Wever

3.   ‘Materialistische exegese’ toen en nu

      Rochus Zuurmond

4.   In het spoor van Jan Bonsen – Verkocht en be-taald

      Will Verhoef

5.   Catamaran – Verzoening en Bergrede

      Maarten den Dulk

6.   Uit het juiste hout gesneden – Brief aan Maarten den Dulk

      Bert ter Schegget

7.   Antwoord aan ter Schegget – Antwoord aan Bert ter Schegget

      Maarten den Dulk

8.   Storm van getuigen – De reis is te-huis – Nelle Morton

      Anne-Claire Mulder

9.   Op twee benen staan – Preek en kinderverhaal bij Rom. 9:1-13

      Paula Irik

10. Herzelving

      Hans Groenewegen

11. Getekend: Tamis

12. Heftig

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com