Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2002 Indachtig G.H. ter Schegget

Ophef 4 2002Redactioneel

Namens de redactie wil ik graag beginnen alle lezers goede kerstdagen en een strijdbaar 2003 toe te wensen. Een jaar met opnieuw verkiezingen, en wat mij betreft opnieuw een politieke aardverschuiving, maar dan wel een andere kant op!

Het grootste deel van deze Ophef wordt opgevuld met het thema: Indachtig G.H. ter Schegget. Dat was de titel van het symposium, dat VTM samen met het Centrum voor Leren en Vieren van de Hervormde Gemeente Amsterdam op 9 november, precies een jaar na zijn overlijden, in de Waalse Kerk in Amsterdam hield.

We drukken de openingstoespraak van Jan Lugtigheid af en vervolgens – in de volgorde waarin ze werden gehouden – de lezingen: Eerst die van Hans-Dirk van Hoogstraten: Geschapen door het Woord. Bert ter Schegget en de wetenschappelijke discussie over het subject. Daarna die van Wout van de Spek: De mensenzoon als begin en perspectief. Bert ter Schegget over bijbelse theologie. Vervolgens de lezing van ondergetekende: Zachtmoedige revolutie, Bert ter Schegget over politiek en politieke filosofie. En tenslotte de lezing van Huub Oosterhuis: Stem die de stilte niet breekt, Bert ter Schegget over het hart van de gemeente: gebed en geloof. Huub Oosterhuis eindigde zijn toespraak met een vraag aan Rinse Reeling Brouwer en die ging daar – al improviserend – uitvoerig op in en er ontstond ook nog een inspirerend gesprek tussen Huub en Rinse. De cassetterecorder liep mee en daardoor waren we in staat om zo niet alleen Huubs toespraak uit te schrijven, maar ook Rinses reactie. Daarnaast hebben, op ons verzoek nog twee mensen hun discussiebijdrage aan ons toegestuurd, Rob Crouwel en Elfriede ter Schegget, Berts dochter, die in haar bijdrage ook het dankwoord van Mies ter Schegget opneemt. Tenslotte drukken we – met toestemming van de familie – een preek van Bert ter Schegget af. We hebben gekozen voor een preek, die hij in 197 voor Groot Zuid (een onderdeel van het Amsterdamse Centrum voor Leren en Vieren, waar Bert jarenlang maandelijks een keer preekte) hield over Psalm 22:4. Het thema van deze week luidt: Bestaat God? En dat sluit naadloos aan bij de discussie die Huub en Rinse voerden. Naast dit themagedeelte en de vaste rubrieken is nog één ander artikel opgenomen: Dick Boer hield deze zomer in Zwitserland een lezing, waarin hij probeerde uit te leggen, wat het ‘verschijnsel Fortuyn’ inhield. Hij heeft die lezing bewerkt voor de Nederlandse lezers en wij drukken die, mede met het oog op de aanstaande verkiezingen, graag af. De poëziebijdrage van Hans Groenewegen, die in het vorige nummer helaas ontbrak, is terug, ditmaal over Toon Tellegen. Ook opnieuw een exegese van Gerrit de Groot, hij sluit zijn jaargang exegeses af met een bespreking van het gesprek met Nicodemus (Johannes 3). Gerrit bedankt. En dan is er een derde ‘zwerfvuil’ van Johannes Diepersloot en een Heftig van Anne Marie Booy.

Tenslotte worden er nog een aantal boeken aangekondigd, want onze (oude)redacteuren zijn zeer productief. En als u dan toch bij de mededelingen rubrieken achterin bent beland, leest u dan vooral niet over de aankondiging van de VTM-ledenvergadering/Opheflezers-bijeenkomsten heen! Daar zullen we de plannen voor 2003 presenteren, zodat u daarop kunt reageren, wijzigingen voorstellen etc. etc.

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   Indachtig G.H. ter Schegget . Openingswoord

      Jan Lugtigheid

3.   Geschapen door het woord – Bert ter Schegget en de wetenschappelijke discussie over het subject

      Hans-Dirk van Hoogstraten

4.   De mensenzoon als begin en perspectief – Bert ter Schegget en de bijbelse theologie

      Wout van der Spek

5.   Zachtmoedige revolutie – Bert ter Schegget over politie en politieke filosofie

      Wilken Veen

6.   Stem die de stilte niet breekt. Een inleiding en een gesprek – Bert ter Schegget over het hart van de gemeente: geloof en gebed

      Huub Oosterhuis en Rinse Reeling Brouwer

7.   Dankbaarheid. Een bijdrage aan het gesprek

      Rob Crouwel

8.   Het geloof van mijn vader: wel gelovig, niet religieus

      Elfriede ter Schegget

9.   Bestaat God? Een preek over Psalm 22: 4-27

      Bert ter Schegget

10. Het verschijnsel Fortuyn

      Dick Boer

11. Exegese Johannes 3: 1-21 35

      Gerrit A. de Groot

12. Zwerfvuil

      Johannes Diepersloot

13. “Een man en een engel” van Toon Tellegen. en bespreking

      Hans Groenewegen

14. Getekend: Tamis Wever

15. Drie nieuwe boeken

      Wilken Veen

16. Mededelingen

17. Giordano Bruno Academie, VTM, Schrijfraad Ophef, Michsjol

18. Heftig

      Anne Marie Booy

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com