Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2003 Tegen het cynisme

Ophef 4 2003Redactioneel

Tegen het cynisme. Dat is nooit weg in de tijd van kerst, al was dat niet de aanleiding voor deze titel en voor dit nummer van Ophef. In de planning zat een nummer over ecclesiologie en ambtstheologie, maar naarmate duidelijk werd, dat op 12 december beslist zou worden over de fusie van de samen-op-weg-kerken, werd ons ook steeds duidelijker dat we daar niet aan voorbij konden gaan. Veel animo om hierover te schrijven troffen we evenwel niet aan bij de auteurs die we daarvoor benaderden. En zo werd et een nummer “tegen het cynisme”, maar dan wel tegen het cynisme, dat we steeds in onszelf voelen opkomen. Een soort inventarisatie, over hoe het staat met kerk en theologie aan de vooravond van de fusie. En nu moet ik oppassen, want in mijn vorige redactioneel maakte ik een grapje over De Hoop Scheffer, die van toeten nog blazen wist, in de vaste veronderstelling, dat de NAVO toch niet zo stupide zou zijn om zo’n evidente nitwit, een tweederangs diplomaat die als oppositieleider zelfs voor het CDA afging als een gieter, tot secretaris-generaal te benoemen. De inkt was nog niet droog, of het tegendeel bleek. Zo ga ik er nu van uit dat die fusie doorgaat… Als u dit leest, weet u al hoe ver ik er naast zat. Zelf schreef ik over de weerzin tegen vernieuwing zoals ik die steeds opnieuw in onze kerk aantref: Quousque tandem, hoe lang nog? Jeannette Deenik schreef een nauwelijks enthousiaster stuk over haar ervaringen op het Landelijk Dienstencentrum en met name over de manier, waarop vrouwen daar nauwelijk serieus genomen worden. We weten het allemaal: in de wijkgemeente wordt vrijwel de hele organisatie gedragen door vrouwen. Kom je op het niveau van algemene kerkenraden en classes, dan is dat aantal al tot onder de helft geslonken en op het niveau van het Landelijk Dienstencentrum en generale synode vormen ze een kleine minderheid. Zij noemde haar artikel “Tegen het cynisme” en dat vonden we zo treffend voor dit hele nummer, dat we het hebben overgenomen op de voorpagina. Rinse Reeling Brouwer stond ons toe de tekst van een lezing voor het Theologisch Café in Amsterdam te gebruiken, waarin het gaat over de plaats van de theologie in de nieuwe kerk. Edward Skubisz interviewde Hans Siemerink, om hiernaast ook een indruk te geven van de situatie in de Rooms Katholieke Kerk. Naast dit qua aantal pagina’s wat mager uitgevallen themagedeelte hebben we een heel aantal losse artikelen. Er zijn er twee van de hand van Dick Boer, de voorzitter van VTM. Hij hield een lezing op de studiedag Appèl Kerk en Israël met als titel: Wie bepaalt de agenda? En nog wat recenter was hij aanwezig bij de viering van het dertigjarig bestaan van de Duitse beweging Christen für den Sozialismus (die bestaan dus nog!). Daar hield hij een lezing met als titel: Trotz alledem (ondanks alles). En ook dat is helemaal “tegen het cynisme”. Zoals eerder aangekondigd wordt het proefschrift van Wessel ten Boom over de Joden in Augustinus’ de Civitate Dei, Profetisch tegoed, besproken. Coen Wessel was bereid deze niet geringe klus op zich te nemen, want het is een mooi boek, maar stevige lectuur! Zelf liet Wessel ten Boom zich ook niet onbetuigd: hij bespreekt De kring om de Messias van Bram van de Beek. Een aantal andere boeken worden wel aangekondigd, maar – daar gokken we op – later besproken. Tenslotte zijn er de vaste rubrieken: Het door Johannes Diepersloot verzamelde zwerfvuil, de exegese van Jacqueline Huizinga, Hans Groenewegen mijmert achter zijn bureau over de toekomst van de poëzie en eindigt met een juweeltje van Lucebert. Tamis Wever maakte een serie tekeningen voor Ophef en Ronald Heins, onze onvolprezen foto-redacteur (opnieuw niets dan lof voor de vormgeving tijdens de schrijfraad van 29 november), koos er een uit, die hij passend vond voor dit nummer. Anne Kooi schreef dit keer Heftig. Maar deze Ophef opent met een woord ter nagedachtenis voor onze vorige maand overleden penningmeester, Thijs Braaksma.

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   In Memoriam Thijs Braaksma

3.   Quousque tandem

      Wilken Veen

4.   Tegen het cynisme

      Jeannette M. Deenik-Moolhuizen

5.   Het nut van theologie voor kerk en samenleving

      Rinse Reeling Brouwer

6.   Ambt en parochie

      Edward Skubisz

7.   Exegese: Omstreden wijngaardenier

      Jacqueline Huizinga

8.   Bureautijger

      Hans Groenewegen

9.   Auschwitz keert zich tegen de Joden

      Wessel ten Boom

10. Wie bepaalt de agenda? Over het gesprek Joden-christenen

      Dick Boer

11. Zwerfvuil

      Johannes Diepersloot

12. Een gids in het mozaïek: een dissertatie over Augustinus en de Joden

      Coen Wessel

13. Getekend: Tamis

14. Ondanks alles… alsof er niets gebeurd is?

      Dick Boer

15. Giordano Bruno Academie

16. Nieuwe boeken en een studiedag

17. Heftig

      Anne Kooi

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com