Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2004 Vrouwen

Ophef 4 2004Redactioneel

Voor u ligt de vierde en laatste Ophef van 2004. Het eerste wat u opgevallen zal zijn, is dat ie dunner is dan de vorigen. Dat komt enerzijds doordat een aantal door ons aangezochte auteurs het te druk hadden om op relatief korte termijn een bijdrage te leveren, anderzijds omdat we daar wel mee konden leven, omdat het aantal pagina’s in de vorige nummers steeds werden overschreden en dat levert de vereniging financiële problemen op. Het themagedeelte in deze Ophef gaat over ‘vrouwen in de kerk’. Anne Kooi interviewde Annego Hogebrink, voorzitter van de Oecumenische Vrouwensynode over de positie van vrouwen in de kerk en wat er met de totstandkoming van de PKN is veranderd. Heel mooi (maar onbewust, want ze kenden elkaars bijdrage niet) Daarbij aansluitend, vertelt Annette Sprotte haar verhaal over hoe het is om als vrouw theologie te studeren in Duitsland en Nederland en vervolgens predikant te worden. Greet den Dulk-Barens bericht ons over de oprichting van een Werkplaats voor Feminisme en Levensbeschouwing, waarvan zij de secretaris is. Tenslotte hoort bij the themagedeelte ook een exegese. Wij vroegen en kregen van Jopie Siebert-Hommes toestemming om een gedeelte van haar afscheidscollege op te mogen nemen, waarin ze het verhaal van Rispa, de ‘dwaze moeder’ uit het tweede Samuëlboek uitlegt, op te nemen. Ze voegde er zelf nog een eigen vertaling aan toe. Al veel eerder dit jaar kregen we van Dick Boer de tekst van een lezing, die hij in Amstelveen begin dit jaar had gehouden: “De christen in de maatschappij toen en nu”. Omdat de themagedeeltes in de vorige nummers zo uitdijden, was daar steeds geen plaats voor. Maar nu wel en nog steeds even actueel! Minstens even actueel is het zwerfvuil, dat Johannes Diepersloot voor ons verzamelde. Dat deed hij eigenlijk al voor het vorige nummer, maar toen drukten wij abusievelijk een oud nummer af. Hij heeft het nog even geüpdate en nu is het wel de juiste aflevering. Daarna twee recensies ‘over onzelf’. Rinse Reeling Brouwer las de doctoraalscriptie van KlaasJan Baas over de beweging Christenen voor het Socialisme (zaliger nagedachtenis) en herkende zichzelf, maar ook weer niet. KlaasJan Baas mocht het BVD-archief over de beweging inzien en schrijft, dat er bij al onze landelijke vergaderingen een infiltrant (of informant) van de BVD aanwezig was, die onze bijeenkomsten overigens weinig geïnspireerd vond. Rinse wil, niet weten wie het was, maar voor u als lezersvraag: wie was dat toch die altijd op de achterste rij zat te slapen? Eind april van dit jaar verscheen van mij het boekje “Verzoening in de praktijk?” over de NCSV in de direct naoorlogse jaren. Rainer Wahl las het en schrijft erover. Voor de (voorlopige) laatste maal een getekende Tamis. We hebben de jaargang volgemaakt met zijn tekeningen, maar we zullen hem niet meer kunnen vragen, wat hij ermee bedoelde en dan komt toch het moment, dat je ermee moet stoppen. Als altijd eindigt dit nummer met een Heftig. Ditmaal van uw heftige hoofdredacteur. Wat u mist in dit nummer is een bijdrage van Hans Groenewegen. Hij laat weten, dat hij het te druk heeft, omdat hij heel hard werkt aan een boek getiteld ‘Overvloed’, dat volgend jaar mei verschijnt en waarin ook een groot aantal van zijn bijdrages aan Ophef zal worden opgenomen. Namens de redactie wens ik u allemaal goede feestdagen en een gezegend en strijdbaar (dat kan heel goed samengaan) 2005.

 

Wilken Veen

 

Inhoud:

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   De winst van het verschil

      Anne Kooi interviewt Annego Hoogebrink

3.   Vrouwen in de kerk: bevochten en begenadigde ruimte

      Anette Sportte

4.   Werkplaats. Een oproep

      Greet Dulk-Barens

5.   Exegese. Rispa: een dwaze moeder

      Jopie Siebert-Hommes

6.   De christen in de maatschappij toen en nu

      Dick Boer

7.  Zwerfvuil

8.   “Hun God was links.” Bespreking van een scriptie

      Rinse Reeling Brouwer

9.   Tamis

10. “Verzoening in de praktijk?” Boekbespreking

       Rainer Wahl

11. Mededelingen

12. Heftig

      Wilken Veen

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com