Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2005 Tamis Wever 1937-2004

Ophef 4 2005Redactioneel

Voor u ligt de vierde en laatste Ophef van 2005. Zoals u al kon vermoeden op grond van de omslag, is een groot deel van dit nummer gewijd aan Tamis Wever (1937-2004). Tamis was één van de mensen die voor hun fusie lid was van zowel de Christenen voor het Socialisme als de Vereniging voor Theologie en Maatschappij. Zelfs als er tijdens de laatste jaren soms zelfs minder dan tien leden aanwezig waren op een ledenvergadering van onze vereniging, dan was Tamis één van die tien. Hij heeft veel geschreven voor Ophef (en voor Opstand, het blad van C.v.S.) en nog meer getekend. Zijn tekeningen – u ziet er in dit nummer heel wat van – hadden een typisch eigen stijl, je zag gelijk: dat is een Tamis. Natuurlijk hadden wij een indruk van wie Tamis was als theoloog en als kunstenaar, maar we hadden – waarschijnlijk door zijn eigen bescheidenheid – geen idee van de omvang van zijn kunstenaarschap. Meer dan tienduizend grote en kleine kunstwerken en honderden teksten liet hij na. Een heel klein stukje van dit gigantische oeuvre kwam aan de orde op de studiedag “lernen in de geest van Tamis Wever”, die op zaterdag 26 november in Amsterdam werd gehouden. De teksten die daar zijn uitgesproken en het script van de performance die er werd opgevoerd, vindt u in deze Ophef. Marcel Poorthuis, die optrad als dagvoorzitter, leidde ons van de ene voordracht naar de andere met een virtuele wandeling door Tamis’ bibliotheek en liet ons bij stukjes en beetjes zien, waarmee Tamis zich zoal bezighield. Dick Boer stelde namens Tamis een vraag aan Miskotte (immers, zo leven de gestorvenen, we zijn nog steeds met ze in gesprek). Remy Vermimp probeerde uiteen te zetten wat hij van Tamis heeft geleerd inzake bijbellezen en schrijft een kleine geschiedenis van de materialistische exegese in de lage landen. Li Koelan deed een performance in de stijl zoals Tamis die zelf deed (behalve beeldend kunstenaar en woordkunstenaar was Tamis ook een podiumkunstenaar, zoals ik zelf vaststelde bij de bijeenkomst er nagedachtenis van Rudi van Roon) en deed ons versteld staan. Ten slotte was er een vaak ontroerend verhaal van Theo Salemink, die geprobeerd heeft een verband te leggen tussen Tamis als kunstenaar en Tamis als theoloog. De ATO zoals die er was in de tijd dat Tamis Wever, Jan Bonsen, Rudi van Roon en Theo Salemink er doceerden, bestaat al lang niet meer, Rudi en Jan gingen Tamis voor, maar wat heeft deze opleiding, zo kort als ie maar bestaan heeft, veel betekend en veel opgeleverd voor de Nederlandse (en Vlaamse) kerken en de Nederlandstalige theologie! Het themagedeelte over Tamis Wever wordt afgesloten met een mini-interview dat Ab Kerssies had met Ank van der Veen, een leerlinge van Tamis. Daarnaast is er een soort kerstoverweging van uw hoofdredacteur en een verhaal over een preek van Augustinus door Wessel ten Boom. Hans Groenewegen en Johannes Diepersloot hebben hun vaste rubriek en de Heftig werd op ons verzoek dit keer geschreven door Albert Slaats. We hopen dat hij dat nog eens vaker wil doen. De redactie wenst u allen een goede kerst (met een sneeuwstormpje misschien) en een goed en strijdbaar jaar 2006.

 

Wilken Veen

 

Inhoud:

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   Tamis over de bijbel

      Marcel Poorthuis

3.   Namens Tamis een vraag aan Miskotte

      Dick Boer

4.   Wandelen door de bibliotheek van Tamis: het kruis van Malevitch

      Marcel Poorthuis

5.   Diep is de bron van het verleden

      Remi Verwimp

6.   Wandelen door de bibliotheek van Tamis: Torah en de mythe

      Marcel Poorthuis

7.   Tamis Wever, geboren in een sneeuwstorm

      Li Koelan

8.   De kunstenaar als priester en de priester als kunstenaar

      Marcel Poorthuis

9.   Tamis Wever – Altaar aangespoeld op het strand 1977

      Theo Salemink

10. Als je gepakt wordt

      Ank van der Veen opgetekend door Ab Kerssies

11. De geboorte van een verhaal – onorthodoxe kerstoverweging

      Wilken Veen

12. Augustinus over rijkdom en armoe

      Wessel ten Boom

13. Behoeden wat ooit zal verdwijnen

      Hans Groenewegen

14. …zwerfVUIL…

      Johannes Diepersloot

15. Berichten

16. Vakliteratuur met korting

17. Heftig

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com