Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2006 na de verkiezingen

Ophef 2006 4Redactioneel

 

De Ophef die nu voor u ligt, was eigenlijk bedoeld om als laatste nummer van de jaargang 2006 onder de kerstboom te liggen voor als alle zoetigheid u even te veel zou worden. Het is anders gelopen. Stukken lieten langer op zich wachten of kwamen uiteindelijk niet en er moesten dus noodverbanden gelegd worden. Het pièce de résistance (u mag dit ook letterlijk en fout vertalen als het ‘stuk van verzet’) wordt gevormd door de bijdrage van Dick Boer. Eind juli schreef hij een (toen nog niet open) brief aan Jan Marijnissen, omdat hij ongelukkig was met de ontwikkeling waarbij ook de SP om het hardst riep wel mee te willen doen aan een nieuwe regering. Niet tevreden over de summiere beantwoording schreef Dick vervolgens een brandbrief aan een aantal vriend(inn)en met de vraag of hij wel moest stemmen en zo ja wat dan wel. Een groot aantal mensen reageerden daarop en de meesten van hen hadden er geen bezwaar tegen, dat hun reactie geanonimiseerd werd afgedrukt. Tenslotte schreef Dick na alle reacties op zich in te hebben laten werken een slotbeschouwing met als pakkende titel “Lof der oppositie”. We zijn inmiddels al weer een stukje verder en zoals we nu allemaal weten – en eigenlijk ook wel van tevoren hadden kunnen weten – wil Balkenende helemaal niet met de SP regeren en dus de SP ook niet meer met Balkenende, maar Dicks punt blijft overeind: wat is er mis met oppositie voeren, is dat niet de vanzelfsprekende weg voor een socialistische partij in een kapitalistische samenleving? Daarom hebben we het geheel van brieven en overwegingen afgedrukt.

Omdat de gevraagde exegese uitbleef zocht en vond uw hoofdredacteur in zijn eigen bestanden een exegese die aansloot bij deze problematiek. Hij noemde het “verzet in de bijbel” en het gaat over de drie mannen uit Daniël 3, die kiezen voor een principieel ‘nee’.

In november werd een Nederlandse vertaling van de Heliand gepresenteerd. Willem van der Meiden, oud-hoofdredacteur van Opstand en Hervormd Nederland, schreef eraan mee en hield een verhaal bij de presentatie. We vroegen zijn toestemming om dit verhaal in Ophef af te drukken.

Onze eindredacteur Anne Kooi werkt, zoals u wellicht weet, bij het diaconaal centrum voor gevangenispastoraat in Haarlem. Daar kwam ze het “Broodbankproject” van de Haarlemse diaconie tegen. Willy Geursen, één van de betrokken diakenen, wilde er over schrijven.

De bijdrage van Hans Groenewegen bestaat dit keer uit het gedicht “Alle vlees is glas” uit zijn bundel “en gingen uit sterven”. Het werd gemaakt bij het Auschwitz-monument van Jan Wolkers. Naast de vaste columns van Johannes Diepersloot en Albert Slaats (bedoeld voor kerst, maar nog steeds mooi, sorry Albert!) worden er tenslotte nog twee boeken besproken van onze “eigen” uitgeverij Narratio. Anne Kooi bespreekt Klein kan veel van Paula Irik en ondergetekende Caleidoscoop, de dissertatie van Ekaterina Tolstoj over Dostojevski en de vroege dialectische theologie.

In mei of juni kunt u 2007-1/2 tegemoet zien, een dubbelnummer over God die helemaal terug is in Nederland. Alleen de kerk weet het nog niet en wij…. zijn nog hard op zoek!

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. Brief aan Jan Marijnissen

Een vraag en elf antwoorden

Lof der oppositie

3. Verzet in de bijbel

    Wilken Veen

4. Mag ik u wat vragen? Wat doet de kerk in vredesnaam in de gevangenis?

    Willy Geursen

5. Germaans christendom of gekerstende Germanen?

    Willem van der Meiden

6. alle vlees is glas

    Hans Groenewegen

7. Klein kan veel

    Een recensie van Anne Kooi

8. …zwerfVUIL…

    Johannes Diepersloot

9. Caleidoscoop. F.M. Dostojevski en de vroege dialectische theologie

    Een boekbespreking door Wilken Veen

10. Vakliteratuur met korting

11. Heftig

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com