Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2007 Samengevat

Ophef 2007 4Redactioneel

 

Voor u ligt het laatste nummer van de jaargang 2007. En als alles zo gelopen is, als wij het bedoeld en gepland hadden, dan heeft u dit nummer voor onder de kerstboom. Het is een kerstvaria geworden, een nummer zonder een vast thema, maar met allemaal min of meer op zich zelf staande bijdragen. Dat was ook wel nodig, want het dubbelnummer 1-2 ging over “God is terug” en dat riep zo veel reacties op, dat nummer drie daar ook bijna helemaal over ging. En zo werd het bijna een jaarthema. Het komt in dit nummer zo nu en dan nog even om de hoek kijken, maar daar blijft het dan ook bij. Kom we gaan de pakjes uitpakken:

Eerst is er een groot artikel van Maarten den Dulk over Marquardts landtheologie. En dan hebben we het over Israël, waarmee we volgens onze kerkorde onopgeefbaar verbonden zijn. Maar dat roept ook de vraag op naar de moeizame verhouding tussen Israël en de Palestijnen en de vraag hoe we met Israël verbonden zijn. Toch niet, mogen we hopen, op een wijze die solidariteit met het Palestijnse volk uitsluit. Daarover werd in Amsterdam een Leerhuis georganiseerd onder de titel “Verkeerd verbonden?”. Zo heette ook het thema-nummer van Michsjol, waarin de discussie die aan het leerhuis voorafging was gepubliceerd. De inleiding van Maarten den Dulk was veel uitvoeriger (hij leverde er bovendien een aantal heel spannende stellingen voor de discussie) dan in Michsjol en is daarom hier samen met de stellingen gepubliceerd. Wanneer u ook geïnteresseerd bent in de andere lezingen (van Johan Snoek en Anton Wessels) en de begeleidende teksten van Dick Boer, die de voorzitter was van dit leerhuis, dan kunt u die vinden op www.werkgroepkeerpunt.nl.

Nu we het over leerhuizen hebben; in Friesland bestaat sinds jaar en dag één van de best bezochte leerhuizen van Nederland, de Olterterperkring. Naast een mooie cursus over de theologie van Ter Schegget, ‘loopt’ daar ook een serie over “Leviticus als werkboek van de gemeenschap van heiligen”. Onze eigen redacteur Trinus Hoekstra hield daar een inleiding over “Onrein in onze consumptiemaatschappij”. Nadenken over de wijze waarop ons voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd (aandacht voor duurzaamheid, eerlijke arbeidsverhoudingen), is dat niet ook een zaak van rein of onrein? We laten u er in deze tijd van kerstdiners graag even bij stilstaan.

Ik zei al, “God is terug” komt ook nog even om de hoek kijken. Frans Couwenbergh stuurde ons een reactie met een heel eigen inbreng, een humanosofische inbreng. Verrassend, apart, de meesten van ons zouden het vast anders zeggen, maar een originele kijk is het zeker. En natuurlijk, bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten, dan is er een website, u vindt die onder het artikel.

Minstens zo origineel en in ieder geval veel meer in het oog springend is het boek van Klaas Hendrikse, al bijna een begrip als “de atheïstische dominee”. Zijn eerste boek “Geloven in een God die niet bestaat” werd bijna gelijk een hype (meerdere drukken in een paar weken). Uw hoofdredacteur is niet bang om voor trendy aangezien te worden en dook er dus diep in.

De hele redactie heeft er weer hard aangetrokken. Onze eindredacteur Anne Kooi werkt bij het gevangenispastoraat en daarover schreef ze: “Maatschappelijk verlangen en justitiepastoraat.” Van haar hand is ook de exegetische bijdrage in dit kerstnummer, een preek over de vraag “Wat is waarheid” en ook daarin klinkt haar betrokkenheid bij het gevangeniswezen door.

Via Ab Kerssies bereikte ons een bijdrage van Peter Osendarp over “Veertien levensverhalen van boeren en tuinders”. Osendarp was als arbeidspastor in het bisdom Breda actief in de wereld van agrariërs en werd geraakt door wat hij las.

Dick Boer reisde naar Cuba. Voor hem al de vijfde keer. Hij schrijft erover: kritisch, betrokken en solidair. Zijn kerstwens voor Cuba en misschien ook wel voor ons: más revolucion, meer revolutie!

Er zijn onze vaste columns Zwerfvuil en Heftig van Johannes Diepersloot en Albert Slaats. De derde columnist, Hans Groenewegen, leverde ook zijn bijdrage, maar alternatief: u vindt twee ‘narretjes’ en als u ze net als ik mooi vindt, dan kunt u met spanning Hans’ narrenboek afwachten. Een echte primeur dus!

Van de ons toegezonden boeken werden er twee min of meer uitvoerig besproken: ondergetekende las de laatste prekenbundel van Naastepad: En het land was in rust en Rainer Wahl las het laatste, zeventiende deel van de serie Om het levende Woord: Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige.

U ziet, variatie genoeg. Veel leesplezier en namens de hele redactie: zalig kerstfeest en een strijdbaar 2008.

 

Wilken Veen.

 

Inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. Marquardts ‘Landtheologie’ Kan het ook anders?

    Maarten den Dulk

3. Spijswetten en duurzaamheid

    Trinus Hoekstra

4. Hans Groenewegen Religieus gevoel versus godsdienst

    Frans Couwenbergh, humanosoof

5. Er waart een spook door de kerk…

    Wilken Veen

6. Maatschappelijk verlangen en het justitiepastoraat

    Anne Kooi

7. Wat is waarheid?

    Anne Kooi

8. “Veertien levensverhalen van boeren en tuinders”

    Peter Osendarp

9. Hans Groenewegen

10. …zwerfVUIL…

     Johannes Diepersloot

11. De rijkdom van de armoe

     Dick Boer

12. Th.J.M. Naastepad, En het land was in rust

     Een boekbespreking door Wilken Veen

13. Dominee of tentenmaker?

     Een boekbespreking door Wilken Veen

14. Vakliteratuur

15. Heftig

     Albert Slaats

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com