Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2009 Ruim

Ophef 2009 4 2Redactioneel

 

Daar is dan het kerstnummer, de vierde en laatste Ophef van deze jaargang. Het is gevaarlijk om dit in een redactioneel te schrijven, maar ik ga er dit jaar – anders dan de beide voorgaande jaren – echt van uit, dat het ons – redactie, uitgevers, drukkers – lukt dit nummer voor kerst bij u in de brievenbus te krijgen. Want het is echt een nummer voor onder de kerstboom. Geen thema, maar een bont geheel van artikelen. Sommige hadden we al een tijdje in portefeuille, maar konden eerder niet geplaatst worden vanwege ruimtegebrek of omdat we de voorkeur gaven aan de thematische artikelen, andere werden voor dit nummer geschreven. We beginnen met uitpakken: In het Amsterdamse leerhuis hield Wessel ten Boom een serie van drie inleidingen over Calvijn. Eén daarvan, naar het oordeel van uw hoofdredacteur de meest originele, ging over Vestdijk en de calvinistische religie. Aan Wessel werd daarom gevraagd dit verhaal voor publicatie gereed te maken. Hiermee sluit ook Ophef het Calvijnjaar af, waaraan we al op het eind van 2008 begonnen met een Calvijn-special.  Al helemaal in het begin van 2009 hield Rinse Reeling Brouwer een spannende voordracht over de toekomst van de theologie. Hoewel ik Rinse al had laten weten die graag te willen publiceren, bleef het artikel de rest van het jaar op de plank, omdat Rinse in de andere nummers al aanwezig was met een (nog) actueler onderwerp, maar nu is het er dan. Stevige kost, we geven het toe, maar het kan ook niet alleen maar luchtig zijn met de kerst. Al eerder besteedden we aandacht aan de publicatie van het boek Er zijn altijd anderen van Herman Meijer, maar voor een ander tijdschrift moest ik Herman interviewen en de auteur horen over zijn boek is toch nog weer heel iets anders dan een recensie van het boek. Daarom nog wat persoonlijk getinte overwegingen van Herman Meijer naar aanleiding van een aantal vragen van uw hoofdredacteur. Daarna opnieuw een voordracht, die in het Amsterdamse Leerhuis werd gehouden. Ditmaal van Maarten den Dulk. De – al dan niet onopgeefbare – verbondenheid met Israël blijft ons bezig houden, maar ook onze – al dan niet noodzakelijke – solidariteit met de Palestijnen en vooral hoe die twee met elkaar verbonden kunnen worden. Maarten doet een poging om de impasse, waarin hij zich in dit opzicht bevindt onder woorden te brengen en ik heb het vermoeden dat deze gevoelens door velen van ons gedeeld worden. Als we de geboorte van het vluchtelingenkind gedenken, kan deze problematiek niet ongenoemd blijven. Ook al eerder in het jaar hield Dick Boer in Hamburg een voordracht met als titel “Wut im Bauch” (een uitdrukking van Dorothee Sölle, werd me onlangs verklapt). Ik vertaalde het in het Nederlands. Op aanraden van Dick kreeg het als titel gewoon ‘Woede’. Of woede thuis kan horen onder de kerstboom? Bijbelse woede, Gods woede, maar ook die van het verdrukte mensenkind en van Dick Boer die zijn verbondenheid met hem of haar niet opgeeft? Het oordeel is aan u. We hebben nog een goed bericht voor u. Tiers Bakker heeft zich bereid verklaard vanaf volgend jaar deel uit te maken van onze redactie, die dan niet alleen uit vijf theologen, maar uit vijf theologen(m/v) en een filosoof bestaat. Hij stelt zichzelf voor met een overdenking van het werk van de Sloveense politieke filosoof Zizek. Op 27 november j.l. werd in Utrecht een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het vijfentachtigjarig bestaan van de vereniging Kerk en Vrede. Ter gelegenheid daarvan werd het boek Oorlog verkopen, geschreven door de leden van de theologische werkgroep van Kerk en Vrede gepresenteerd. Het lukte nog net het boek te lezen en te bespreken, want vrede is in ieder geval een thema voor Kerst en als het allemaal lukt kunt u het boek misschien ook nog voor de Kerst in huis krijgen. Nog weer wat later, op 4 december, op het moment dat dit redactioneel wordt geschreven is dat gisteren, promoveerde onze vroegere hoofdredacteur, de laatste directeur van Hervormd Nederland, journalist en theoloog Willem van der Meiden op het proefschrift ‘Zoo heerlijk eenvoudig. Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland’. (uitg. Verloren) Het is een prachtig geïllustreerd en op groot formaat uitgegeven boek van 462 bladzijden, dus het lukte echt niet meer om dat te lezen en te bespreken. Ik heb er wel genoeg van gezien om te kunnen melden, dat het zeer leesbaar is en dus (jawel) ook al geschikt voor onder de kerstboom. We beloven dat er uitvoeriger aandacht aan zal worden besteed in het eerste nummer van 2010. En dan zijn er natuurlijk als steeds onze columnisten Johannes Diepersloot en Albert Slaats met speciale kerstcolumns. Ik sluit me graag aan bij hun goede wensen. En zo mag ik jullie als lezers (m/v) namens de redactie een zalig kerstfeest wensen en een goed en strijdbaar 2010.

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. Calvijn was atheïst

    Wessel ten Boom

3. Toekomstige theologie

    Rinse Reeling Brouwer

4. Er zijn altijd anderen!

    Wilken Veen interviewt Herman Meijer

5. Strijd om landbezit

    Maarten den Dulk

6. Zwerfvuil

    Johannes Diepersloot

7. Woede

    Dick Boer

8. Zizekiaanse kortsluiting in de religie

    Tiers Bakker

9. Oorlog verkopen

    een boekbespreking van Wilken Veen

10. Heftig

     Albert Slaats

11. Vakliteratuur bij Narratio

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com