Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2011 | Liefdadigheid

Ophef 2011 4Redactioneel

 

Liefdadigheid, caritas, diaconie, het zijn begrippen die voor ons besef verbonden zijn met de kerk en het evangelie. Als je een gemiddelde Nederlander zou vragen wat zijn associatie bij liefdadigheid is, dan zou het me niet verbazen als hij zou zeggen: “Leger des Heils”. Dat was dan ook de reden, dat de redactie onmiddellijk wist: als we een themanummer over liefdadigheid maken, moet er een artikel in over het Leger des Heils. We zetten hoog in en schreven luitenant-kolonel Ine Voorham, tot voor kort directeur van de Stichting Welzijn- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils, aan en zij meldde per omgaande, dat ze graag een verhaal over het Leger wilde schrijven. Het is eerder een enthousiast dan een kritisch verhaal, maar er valt dan ook niet te ontkennen, dat het Leger des Heils waarschijnlijk de enige kerkelijke instelling is, bij wie liefdadigheid onbetwist bovenaan de prioriteitenlijst staat.

Daarnaast een degelijke wetenschappelijke beschouwing van Herman Noordegraaf, voor de Protestantse Theologische Universiteit hoogleraar diaconaat. Kanttekeningen bij een geschiedenis van armenwet naar sociale zekerheid en hoe de kerk reageerde op deze maatschappelijke ontwikkelingen.

Onze eigen Heftig-columnist Albert Slaats vroegen wij om een indruk te geven van de katholieke liefdadigheid, zoals hij die uit de praktijk kent. Albert zelf zou liever de term “sociaal pastoraat” gebruiken.

Huseyni Ece, imam bij het justitiepastoraat heeft het over de ‘zakaat’, de islamitische term voor liefdadigheid en de verplichtingen die daarbij horen. De overeenkomsten met teksten uit Tenach en evangelie zijn – behalve dan misschien voor kwaadwillende lezers, maar die kent Ophef gelukkig niet – niet over het hoofd te zien.

Natuurlijk, zelfs in de kerstsfeer, we slikken niet alles voor zoete koek. Er is ook zoiets als “leugenachtige liefdadigheid”, die zich alleen ten doel stelt ons een excuus te verschaffen om niet werkelijk iets te doen aan de misstanden in de wereld. Badiou en Zizek hebben het erover en Tiers Bakker heeft ze goed beluisterd. Met zijn artikel sluiten we het themagedeelte af.

Op 25 november werd, zoals in de vorige Ophef aangekondigd, een toogdag gehouden door de Ter Schegget-stichting. Van de daar gehouden toespraken drukken we graag die van Elfriede ter Schegget af. De beide andere toespraken hadden het daar gepresenteerde boekje Over menselijkheid en vrijheid als onderwerp en daarover schreef Marino Camarasa een recensie.

Hans Groenewegen, vele jaren een vaste medewerker van dit blad, presenteerde vorige maand een nieuwe dichtbundel: Van alle angst ontdaan. We vroegen Wessel ten Boom om deze bundel te bespreken.

Zelf wil ik in wat al bijna een vaste rubriek is geworden graag een aantal nieuwe boeken aan u voorstellen. Wellicht stelt het kerstreces u in staat één of meerdere ervan ter hand te nemen. En als steeds is er ter afsluiting een HEFTIG van Albert Slaats, kerstachtig dit keer. En toen was het plotsklaps een extra dikke Ophef geworden, die, zo moeten we tot ons grote verdriet vaststellen, waarschijnlijk voor het laatst opgemaakt werd door Anne Kooi. Zij heeft een beroep aangenomen naar de Verenigde Protestantse Kerk van België en wordt dominee in Brussel. We gaan ervan uit, dat ze minstens onze correspondent in België blijft, maar eindredacteur zit er dan niet meer in. Anne, bedankt voor je vele prachtige foto’s en mooi opgemaakte Ophefs. Mede namens de redactie wens ik u graag een gezegend kerstfeest en een strijdbaar en voorspoedig 2012.

 

Wilken Veen

Inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. Deus caritas est

    Ine Voorham
3. Diaconaal-theologische kanttekeningen

    Herman Noordegraaf
4. Caritas: van zuinige zorg tot beteugelde betrokkenheid?

    Albert Slaats
5. De Armenbelasting in de Islam

    Huseyni Ece
6. Leugenachtige liefdadigheid

    Tiers Bakker
7. …zwerfVUIL…

   Johannes Diepersloot

8. Op gehoorsafstand?

    Elfriede ter Schegget

9. G.H. ter Schegget

    “Over menselijkheid en vrijheid”
10. Taalpriester

     Wessel ten Boom

11. Nieuwe boeken

     Wilken Veen

12. Heftig

     Albert Slaats

13.Vakliteratuur bij Narratio

 

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com