Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2012 Bijbel en Krant

ophef 4-12Redactioneel

 

Bijbel en krant. Het is een typering van het werk van Tom Naastepad, de grote, maar ernstig onderschatte exegeet, die in talloze publicaties en een gigantische hoeveelheid leerhuisbijeenkomsten en zondagsvieringen bijna de hele Schrift uitlegde. En altijd was die uitleg betrokken op de actualiteit. De grote en de kleine actualiteit. Het ging over Vietnam en Hirosjima maar ook over de bekrompenheid van het kerkbestuur. Hij las de bijbel met de krant, met de actualiteit in zijn achterhoofd en leerde zo hoe actueel die bijbelverhalen waren. Vorig jaar verscheen een mooi klein boekje van Ineke van der Vlis over Tom Naastepad en in september werd naar aanleiding daarvan een studiemiddag over zijn theologie belegd. U vindt de daar gehouden toespraken van Dick Boer, Ineke van der Vlis en Wout van der Spek als opening van deze Ophef.

Het tweede thema is het resultaat van een discussie binnen de redactie. De meeste lezers van Ophef zijn op leeftijd. Met een gemiddelde leeftijd van een eindje in de vijftig zijn de redacteuren zelfs jonger dan de gemiddelde lezer. Het lukt ons slecht om jongeren te interesseren voor ons blad. Dat hoeft op zich geen ramp te zijn: Ophef zou dan zijn functie hebben voor een lezersgroep, een generatie, en op een gegeven moment op houden te bestaan. Maar ook al willen we niet zomaar een grote move maken en een totaal ander blad produceren, we willen – en we veronderstellen, dat dit ook voor onze lezers geldt – wel weten waar een volgende generatie theologen en predikanten en gelovigen mee bezig is, wat hen gaande houdt, wat hen inspireert. Marino Camarasa is de boer opgegaan en heeft drie jonge(re) theologen geïnterviewd en dat levert verrassende verhalen op.

We doen vooralsnog onze toezegging gestand: ook in deze Ophef een exegese. Het is een artikel van Marius de Geus over de Lofzang van Maria, waarvan hij – naar het schijnt op goede gronden – meent, dat het eigenlijk de Lofzang van Elisabeth is.

Hanneke van der Korst las Alledaags en buitengewoon van Angela Berlis en Anne Marie Korte. Ze eindigt haar bespreking met een citaat uit En dit zijn de namen van Tommy Wieringa. Als u nu toch een mooi boek zoekt voor onder de kerstboom…

Ruard Ganzevoort, schrijft over homoseksualiteit en doet dat kritisch. Hij vindt dat in de actuele discussie over homoseksualiteit binnen de gereformeerde gezindte, hoe belangrijk die discussie ook is, antwoorden gezocht worden op de verkeerde vragen.

Opnieuw veegde Johannes Diepersloot zijn straatje schoon en trof zowaar een twitterende paus aan. Ik moest onmiddellijk denken aan het plaatje dat Johannes rondstuurde aan zijn vrienden toen deze paus werd gekozen: ‘Habemus Papam, es ist eine Brite’ met een afbeelding van Mr. Bean in pausgewaad. Ik zag trouwens deze maand ook de film Habemus Papam met Michel Piccoli (jawel die uit Themroc van Claude Faraldo) als de meest verdrietige paus, die ooit in beeld is gebracht.

Paul Kalma, van wie Dick boer in de vorige Ophef het nieuwste boek besprak, hield in Amsterdam een inleiding in het kader van “Het grote gesprek”. Een buitengewoon lezenswaardig en actueel verhaal, dat we ondanks de lengte toch graag hebben opgenomen.

Als altijd zijn er nieuwe boeken, de meeste verschenen in november, dus werkelijk vers van de naald.

Kort voor de verkiezingen was er een Manifest-actie van een aantal VTM-leden die veel weerklank vond en tot een intensieve discussie leidde. Een analyse door één van de initatiefnemers, Han Dijk, hebben wij afgedrukt en we hopen op een voortgang van de discussie via onze website.

En tot slot is er Heftig. Helaas, helaas, voor de laatste keer van Albert Slaats. In het decembernummer van 2005 (een themanummer naar aanleiding van een studiedag over de dat jaar overleden Tamis Wever) schreef Albert zijn eerste “Heftig” en sindsdien heeft hij zeven jaar lang nooit ontbroken. Hij was ook de laatste vaste katholieke scribent in Ophef (progressieve katholieken, meldt u aan, voor een column of – beter nog – als redacteur), kritisch, betrokken, ontroerend vaak, stelde hij misstanden binnen en buiten de katholieke kerk op een humoristische wijze aan de kaak. We zullen ze missen. Wellicht kan er een bloemlezing van Alberts columns op de website komen. Albert bedankt!

In dit nummer vroegen we jonge theologen wat hen gaande hield, maar die vraag kunnen we ook aan onszelf en aan onze lezers stellen. In het volgende nummer 2013/1 hopen we een groot aantal artikelen te publiceren waarin onze redacteurs en een aantal anderen (u mag insturen, al kunnen we plaatsing natuurlijk niet garanderen) schrijven over een boek of een muziekstuk, dat hen inspireert.

Ik wens u allen een inspirerend en gezegend kerstfeest en een goed en strijdbaar 2013.

 

Wilken Veen

 

inhoud:

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. Lezen is horen, horen is doen

    Dick Boer, Ineke van der Vlis en Wout van der Spek

3. Hij kon zo ongenuanceerd zijn…

   Dick Boer

4. ‘Laat ons de woorden wagen”

   Ineke van der Vlis

5. De meeste van deze is de priester

   Wout van der Spek

6. Jonge theologen in kerk en maatschappij

    Marino Camarasa

7. ‘Magnificat’- het loflied van Elisabeth

   Marius de Geus

8. Alledaags en buitengewoon

   Een boekbespreking door Hanneke van der Korst

9. Antwoorden op de verkeerde vraag. Valkuilen in het kerkelijk gesprek over homoseksualiteit

    R. Ruard Ganzevoort

10. zwerfVUIL

     Johannes Diepersloot

11. De herovering van de politiek

     Paul Kalma

12. Nieuwe boeken

     Wilken Veen

13. Manifestactie – een onverwachte schot in de roos

     Han Dijk

14. Heftig

    Albert Slaats

15. Vakliteratuur bij Narratio

 

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com