Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2017 Vluchtelingen

Redactioneel

 

Een themanummer over vluchtelingen. Dat moest wel het kerstnummer worden. We zullen het zowel over de theoretische (ethische) kant van het vluchtelingenvraagstuk hebben als over de praktijk ervan. We beginnen met een kritische kerstoverweging naar aanleiding van het al in 1981 verschenen boekje van Helmut Gollwitzer en Pinchas Lapide over Lucas 2, een vluchtelingenkind.
Daarna volgen drie verhalen die teruggaan op een al in februari gehouden studiedag van de G.H. ter Scheggetstichting over de ethiek van het vluchtelingenwerk. Drie auteurs die alle drie debuteren als schrijver in Ophef. De eerste is Martijn Stronks, filosoof en jurist, die me in antwoord op mijn vraag of ik zijn verhaal in Ophef mocht publiceren, zei, dat hij het een eer vond “in het blad van Hans Groenewegen” te mogen schrijven. Op 3 maart j.l. promoveerde hij op een studie over het begrip ‘tijd’ in het migratierecht, maar een week eerder hield hij voor ons zijn verhaal, waarin hij de lezing van Agamben verwerkt in zijn spreken over vluchtelingenrecht. Het volgende verhaal is van de Utrechtse filosofe en anthropologe Femke Kaulingfreks. Afgelopen maand nog haalde ze de Trouw met haar opmerking dar rapper Boef de James Dean van een nieuwe zwarte burgerbeweging is. In 2015 promoveerde ze op een studie over opstandige jongeren in de Parijse banlieues en in andere steden, Uncivil Engagements and unruly Politics, en vorige maand publiceerde ze Straatpolitiek. Het zal duidelijk zijn, zij onderzoekt het gedrag van jongeren en met name dat van allochtone jongeren. In het verhaal dat ze voor de studiedag hield, brak ze een lans voor criminele allochtone jongeren (u weet wel, waarvan iedereen vindt dat ze onmiddellijk uitgezet moeten worden), waarvan ze zegt, dat ze het recht hebben niet anders behandeld te worden dan andere jongeren die in de fout gaan, namelijk met een pedagogische benadering en een poging ze weer op het rechte pad te krijgen. De laatste van deze drie is Aad van Tilburg, ouder dan beide eerdergenoemden samen. Aad is lid van het Nederlandse Bonhoefferwerkgezelschap en ging in die hoedanigheid naar de internationale Bonhoeffer-conferentie van 2016 in Bazel. Daar leverde hij een bijdrage over Bonhoeffer en het vluchtelingenvraagstuk, die hij op mijn verzoek in een verkorte vorm in het Nederlands hield op genoemde studiedag. Zijn, nog verder ingekorte, tekst vinden jullie nu in deze Ophef.

Mirjam Huisman, werkzaam bij VluchtelingenWerk Nederland schrijft over het beleid van deze stichting en eindigt met een positief geluid van een vluchteling, die blij is in Nederland te mogen blijven. Renata Rotscheid werkt als (vrijwillige) juridisch medewerker bij Vluchtelingenwerk in Amsterdam. Zij beschrijft een werkdag en vooral de mensen die ze daarbij tegenkomt. Tenslotte is er nog het interview, dat onze redactrice Hanneke van der Korst hield met John van Tilborg, directeur van Inlia.

Naast het themagedeelte komt u nu weer alle vaste rubrieken tegen, het Zwerfvuil van Johannes Diepersloot, de column van de voorzitter van VTM, mijn rubriek Nieuwe boeken en tot slot een Heftig, ditmaal van Hanneke van der Korst. Ook al bijna een vast bestanddeel is het poëzie-artikel van Wessel ten Boom.
Dit keer het derde en laatste artikel over Fernando Pessoa. Wessel ten Boom schreef in dit Lutherjaar een soort reisboek met als titel: Van Luther tot Heidegger. Met een korte bespreking in Nieuwe Boeken zouden we hem tekort doen, daarom is Dick Boer gevraagd een meer uitvoerige bespreking van dit boek te schrijven.
Tenslotte: Op de laatste ledenvergadering, waarover jullie meer lezen in de column van de voorzitter, werd besloten dat VTM niet door zal gaan als een (slecht functionerende) vereniging die activiteiten organiseert, maar meer en meer als een soort netwerk van linkse theologen (al dan niet professioneel), die elkaar via Ophef, website en berichten op sociale media op de hoogte houden van relevante gebeurtenissen. In dat kader doe ik graag de aftrap en meldt dat in de Amsterdamse Thomaskerk (Prinses Irenestraat 34) op de dinsdagavonden 27 maart, 10 april en 24 april 2018 onder leiding van Rinse Reeling Brouwer een leeskring over de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben van start zal gaan. We beginnen met het lezen van Pilatus en Jezus (eerder besproken in Ophef). De avonden beginnen om 20.00 uur en je kunt je daarvoor bij mij (zie het colofon van dit blad) opgeven.
Wie ook iets kwijt wil in deze zin, kan zich in verbinding stellen met de secretaris van VTM (secretariaatvtm@gmail.com), dan zal hij het bericht verder verspreiden onder de leden van de vereniging.

Hiermee is opnieuw een jaargang Ophef afgesloten. In 2018 beginnen we alweer aan onze vijfentwintigste. Graag bedank ik eenieder die mee heeft geholpen aan de totstandkoming van ons blad en wens alle lezers goede feestdagen en een leerzaam en strijdbaar 2018.

Wilken Veen

 

Inhoud

 

1.    Redactioneel

       Wilken Veen

2.    Een vluchtelingenkind

       Martijn Stronks

3.    Asielzoekers, gevaarlijke duivels of gelijkwaardige medemensen

       Femke Kaulingfreks

4.    Immanente gerechtigheid

       Aad van Tilburg

5.    Bijna veertig jaar Vluchtelingenwerk Werk in Nederland

       Mirjam Huisman

6.    Vluchtelingenwerk in Amsterdam

        Renate Rotscheid

7.    “Maak geen beloftes, gewoon DOEN”

       Hanneke van der Korst

8.    …zwerfVUIL…

       Johannes Diepersloot

9.    Niet ik maar Christus in mij

       Wessel ten Boom

10.   Een gevaarlijk scheren langs het duister en de afgrond van het Zijn

       Dick Boer

11.   Theologie en maatschappij

       Harry Pals

12.   Nieuwe boeken

       Wilken Veen

13.   HEFTIG

       Hanneke van der Korst

14.   Vakliteratuur bij Narratio

 

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com