Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 1 2012 | Politiek op en onder de kansel

Redactioneel

 

Nog niet zo lang geleden was er een thema-nummer over “geloof en politiek” en nu dan een nummer over “politiek op en onder de kansel”. Ja, dat is waar, maar je zou ook kunnen zeggen dat het onze core-bussiness is en dat eigenlijk alles wat in Ophef staat min of meer – zijdelings of rechtstreeks – te maken heeft met geloof en politiek. Eén van de redenen voor dit nummer is, dat het volgende maand (mei 2012) tien jaar geleden is dat precies een week na elkaar eerst Pim Fortuyn en vervolgens Ab Harrewijn overleden. Over de eerste zult u in de diverse media ruim voldoende horen. Door mensen die destijds voor- of tegenstanders van hem waren, wordt hij nu gemeenschappelijk geprezen als een briljant politicus. Als je het briljant vindt, dat je in staat bent om een behoorlijk succesvol kabinet (Nederland en de Nederlanders waren tot dan toe nog nooit zo welvarend geweest als tijdens hun regering) in een half jaar tijd weg te zetten als een paarse puinhoop en daarin ook een groot deel van de Nederlanders nog mee weet te krijgen, ja dan…. Maar zoals gezegd, met verhalen over Fortuyn zult u vast overspoeld worden in die eerste weken van mei, maar of er nog iemand terugdenkt aan Ab Harrewijn, onze Appie (jarenlang mijn huisgenoot), de dominee van de scheepsbouwers in Amsterdam-Noord en veel te kort de dominee in de Tweede Kamer, dat is heel erg de vraag. Daarom is ons openingsartikel gewijd aan het korte maar onvoorstelbaar werkzame leven van Ab Harrewijn en we vonden Eddy Reefhuis, goede vriend van Ab, bereid om dat artikel te schrijven.

Marius de Geus is bijna een generatie ouder dan Ab maar gelukkig nog steeds onder ons. Een pacifistische linkse dominee, wellicht wat minder radicaal intussen zegt hij zelf, maar de politiek blijft voor hem een belangrijk strijdterrein. Marino Camarasa zocht hem op en interviewde hem.

Frits de Lange gaf ons toestemming om een artikel over te nemen dat eerder in Trouw was verschenen. Het gaat over de discussie, die binnen het CDA door Jacobine Geel (naar ze zelf nadrukkelijk verklaart geen CDA-lid) e.a. werd geïnitieerd om het begrip ‘compassie’ een plaats te geven in het denken van de partij. Veel CDA-leden vinden dat maar niets, het CDA zou een partij voor de zwakkeren in de samenleving worden. Frits de Lange is het daar niet mee eens: “compassie is niet voor watjes”.

Door de jaren heen hebben steeds mensen het CDA en voorheen ARP, CHU en KVP verlaten juist omdat ze vonden dat in die partijen minder sociaal werd gedacht dan op grond van het evangelie verwacht zou mogen worden. Een van hen is Wim Herstel, een overtuigd vredesactivist en begin jaren tachtig voorzitter van de EVP. Hij schreef op ons verzoek de geschiedenis in kort bestek van deze progressieve partij die na een tiental jaren opging in Groen Links.

En nog een veteraan van de linkse christenen: Ton Veerkamp. Een leven lang leest hij de bijbel en de politieke werkelijkheid in elkaars context. Hij schreef mooie boeken over de politieke radicaliteit van de bijbel, maar houdt zich ook bezig met (klassiek-marxistische) maatschappij-analyse. We waren blij dat we een recent artikel van hem over mochten nemen en vertalen.

Wordt er nog actie gevoerd tegenwoordig? Jazeker, maar op een andere manier, anarchistischer misschien, in ieder geval minder strak georganiseerd dan in de jaren zeventig en tachtig, maar het gebeurt wel. En dan hebben we het natuurlijk over de Occupy Wall Street beweging. Tiers Bakker schrijft erover.

Vorig jaar publiceerden Theo Salemink en Marcel Poorthuis hun vuistdikke boek over de beeldvorming ten aanzien van de Islam in Nederland. Ik kondigde het kort aan in de rubriek Nieuwe Boeken. Maar ik ben geen islamkenner en een zo gedegen studie wordt geen recht gedaan met een korte aankondiging. Daarom vroegen we Anton Wessels, groot kenner van de Islam, om een meer uitvoerige recensie. Die schreef hij en hij was minder enthousiast over het boek dan uw hoofdredacteur.

Het artikel van Hanneke van der Korst was – net als het artikel van Ton Veerkamp – al bedoeld voor de vorige Ophef, maar door een teveel aan kopij moest het wijken. Afgelopen zomer las ze The female face of God after Auschwitz van Melissa Rafael en ze probeert aan ons uit te leggen waarom ze zo gegrepen werd door dit boek.

Tenslotte zijn er de vaste rubrieken: Het Zwerfvuil van Johannes Diepersloot, de Nieuwe boeken van uw hoofdredacteur en natuurlijk ter afsluiting weer een Heftig van Albert Slaats. We wensen u veel leesplezier.

 

Wilken Veen

 

inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. Ledenvergadering VTM

3. De rode dominee

    Eddy Reefhuis

4. Het egodocument van een bewogene en zijn moeite met het Constantinum

    Marino Camarasa

5. Compassie is niet voor watjes

    Frits de Lange

6. Hoe zit dat toch met die krisis?

7. Evangelische Volkspartij 1981-1991

    Wim Herstel

8. De VTM heeft een nieuwe website

9. God is er altijd, met name waar hij werd afgeschaft

    Ton Veerkamp

10. Occupy, de eerste tentifada

     Tiers Bakker

11. Waarheid en verbeelding omtrent islam in Nederland

     Anton Wessels

12. Het vrouwelijke gezicht van God in Auschwitz

     Hanneke van der Korst

13. …zwerfVUIL…

     Johannes Diepersloot

14. Nieuwe boeken

      Wilken Veen

15. Heftig

     Albert Slaats

16 Vakliteratuur bij Narratio

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com