Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef

Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie

Een van de belangrijkste activiteiten van de VTM is de uitgave van het theologisch tijdschrift Ophef, een kritisch en geëngageerd tijdschrift gericht op ontwikkelingen in kerk, maatschappij en cultuur. Een blad voor liefhebbers, niet altijd gemakkelijk, maar goed te volgen voor wie zich wil verdiepen in hedendaagse ontwikkelingen in theologie en maatschappij.

Onder Ophef actueel staat informatie over het komende nummer en vindt u een overzicht van inhoud van de laatste nummers. Een volledig overzicht van voorgaande edities staat in ons archief.

Naast de papieren uitgave is de VTM voornemens een digitale aanvulling op het tijdschrift te ontwikkelen onder de naam Ophef online.

Ophef 3/4 2010 Oogst

 

 

 

 

 

 

 

 

De geschiedenis

In 1993 werd de beweging Christenen voor het Socialisme (CvS) opgeheven en het merendeel van haar leden sloot zich aan bij de Vereniging voor Theologie en Maatschappij. Als min of meer logisch gevolg gingen ook de bladen Opstand (van CvS) en Vlugschrift (van VTM) in 1994 samen verder onder de naam Ophef, tijdschrift voor hartstochtelijke theologie. In het redactioneel van het eerste nummer schreef de nieuw gevormde redactie, dat ze zich bezig wilde houden met “alles wat zich afspeelt op het brede terrein van bevrijding en theologie, van geloof en maatschappelijke verandering”.

Inhoud

Er worden vier nummers per jaar gemaakt met een gemiddelde omvang van veertig pagina’s. Meestal staat per nummer één thema centraal, waaraan minstens de helft van de artikelen wordt gewijd. De rest van het nummer wordt gevuld met losse artikelen en een aantal vaste rubrieken. Op dit moment zijn dat de columns Zwerfvuil van Johannes Diepersloot en Heftig van Albert Slaats, en de rubriek Nieuwe Boeken van de hoofdredacteur.

De auteurs

De meeste artikelen worden speciaal voor Ophef geschreven door leden van de redactie of door hen uitgenodigde gastschrijvers. Zo nu en dan wordt met bronvermelding een artikel overgenomen of uit een andere taal vertaald. Een speciale vermelding verdienen de schitterende illustraties, in zwart-wit uitgevoerde foto’s, de laatste tien jaar gekozen en vaak ook zelf gemaakt door onze foto- en eindredacteur Bart Vijfvinkel.

Abonnee worden

Nieuwsgierig geworden? Word vandaag nog abonnee van Tijdschrift Ophef, of vraag een proefnummer aan.

Colofon

Hoofdreactie

Wilken Veen.

Redactie

Tiers Bakker, Marino Camarasa, Trinus Hoekstra, Ab Kerssies, Hanneke van der Korst, Edward Skubisz.

Beeld- en eindredactie

Bart Vijfvinkel.

Redactieraad

Dick Boer (Amsterdam), Erik Borgman (Nijmegen/Tilburg), Harm Dane (Amersfoort), Yosé Höhne-Sparborth (Heemstede), Toine van der Hoogen (Nijmegen), Hans Dirk van Hoogstraten (Nijmegen), Manuela Kalsky (Nijmegen), Anne Marie Korte (Utrecht), Willen van der Meiden (Utrecht), Herman Meijer (Rotterdam), Anne Claire Mulder (Kampen), Herman Noordegraaf (Leiden), Leo Oosterveen (Utrecht), Rinse Reeling Brouwer (Kampen), Egbert Rooze (Antwerpen-Berchem), Ton Veerkamp (Lemgow-Schmarsau), John Videc (Utrecht), Greetje Witte-Rang (Zwolle), Theo Witvliet (Soest).

Webontwerp

SquareCompany i.s.m. De Nachtzuster