Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.