Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Tijdschrift Ophef

Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie

Een van de belangrijkste activiteiten van de VTM is de uitgave van het theologisch tijdschrift Ophef, een kritisch en geëngageerd tijdschrift gericht op ontwikkelingen in kerk, maatschappij en cultuur. Een blad voor liefhebbers, niet altijd gemakkelijk, maar goed te volgen voor wie zich wil verdiepen in hedendaagse ontwikkelingen in theologie en maatschappij.

Onder Ophef actueel staat informatie over het komende nummer en vindt u een overzicht van inhoud van de laatste nummers. Een volledig overzicht van voorgaande edities staat in ons Archief.

Ophef 3/4 2010 Oogst

De geschiedenis

In 1993 werd de beweging Christenen voor het Socialisme (CvS) opgeheven en het merendeel van haar leden sloot zich aan bij de Vereniging voor Theologie en Maatschappij. Als min of meer logisch gevolg gingen ook de bladen Opstand (van CvS) en Vlugschrift (van VTM) in 1994 samen verder onder de naam Ophef, tijdschrift voor hartstochtelijke theologie. In het redactioneel van het eerste nummer schreef de nieuw gevormde redactie, dat ze zich bezig wilde houden met “alles wat zich afspeelt op het brede terrein van bevrijding en theologie, van geloof en maatschappelijke verandering”.

Inhoud

Er worden vier nummers per jaar gemaakt met een gemiddelde omvang van veertig pagina’s. Meestal staat per nummer één thema centraal, waaraan minstens de helft van de artikelen wordt gewijd. De rest van het nummer wordt gevuld met losse artikelen en een aantal vaste rubrieken. Op dit moment zijn dat de columns Zwerfvuil van Johannes Diepersloot en Heftig van Albert Slaats, en de rubriek Nieuwe Boeken van de hoofdredacteur.

De auteurs

De meeste artikelen worden speciaal voor Ophef geschreven door leden van de redactie of door hen uitgenodigde gastschrijvers. Zo nu en dan wordt met bronvermelding een artikel overgenomen of uit een andere taal vertaald. Een speciale vermelding verdienen de schitterende illustraties, in zwart-wit uitgevoerde foto’s, de laatste tien jaar gekozen en vaak ook zelf gemaakt door onze foto- en eindredacteur Bart Vijfvinkel.

Colofon

Hoofdredactie

Wilken Veen.

Redactie

Tiers Bakker, Marino Camarasa, Willemien Roobol,  Hanneke van der Korst.

Beeld- en eindredactie

Bart Vijfvinkel

Redactieraad

Dick Boer (Amsterdam), Erik Borgman (Nijmegen/Tilburg), Harm Dane (Amersfoort), Yosé Höhne-Sparborth (Heemstede), Toine van der Hoogen (Nijmegen), Hans Dirk van Hoogstraten (Nijmegen), Manuela Kalsky (Nijmegen), Anne Marie Korte (Utrecht), Willen van der Meiden (Utrecht), Herman Meijer (Rotterdam), Anne Claire Mulder (Kampen), Herman Noordegraaf (Leiden), Leo Oosterveen (Utrecht), Rinse Reeling Brouwer (Kampen), Egbert Rooze (Antwerpen-Berchem), Ton Veerkamp (Lemgow-Schmarsau), John Videc (Utrecht), Greetje Witte-Rang (Zwolle), Theo Witvliet (Soest).

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com