Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Ophef Actueel

*** Hier kan de inhoudsopgave en het redactioneel van de 3 meest recent verschenen edities van Ophef gelezen worden. Als u een nummer zoekt van langer geleden, kunt u onder Archief Ophef kijken.

 

====================

Recent verschenen:

Ophef nr. 3 2017 Bé van Berlijn

Voor u ligt een andere Ophef dan u van ons gewend bent. We maakten wel eens eerder een special (die voor Dick Boers vijfenzeventigste verjaardag in 2014 bijvoorbeeld), maar die werd door de redactie van Ophef gemaakt. Dit keer hebben we dit Ophef-nummer “uitgeleend” aan Willem van der Meiden (zelf in vroeger jaren ook redacteur van Ophef en haar voorgangster Opstand) om een special te maken over Bé Ruys ter gelegenheid van haar honderdste geboortedag op 27 oktober a.s. We hebben dit van ganser harte gedaan en zijn ook gelukkig met het resultaat in de wetenschap dat veel van onze lezers in de afgelopen decennia op de een of andere manier in contact zijn gekomen met het Hendrik Kraemer Huis in Berlijn en Bé Ruys als de verpersoonlijking van dat huis. Een verdere inleiding op de inhoud van dit nummer zal Willem van der Meiden formuleren.

Lees meer ...

Ophef nr. 2 2017 Na de verkiezingen

Er is niet zo veel veranderd; de centrale thema’s van ‘voor de verkiezingen’ zijn ook die van ‘na de verkiezingen’. Ik zet ze even op een rijtje (en besef heel goed, dat daarmee zeker niet alles is genoemd): 1) De kloof tussen arm en rijk; 2) klimaat en duurzaamheid; 3) medisch-ethische vragen vooral rond euthanasie; 4) Hoe moet het met onze defensie, nu ons een nieuwe koude oorlog en een agressieve Poetin aan worden gepraat; 5) en natuurlijk de multiculturele samenleving. U zult het niet geloven: voor elk van deze onderwerpen hebben we een kundige auteur (m/v) gevonden, die er zijn/haar licht over laat schijnen.

Lees meer ...

Ophef nr. 1 2017 Breukelman

Op 1 december 2016 werd in het Bijbels Museum een symposium gehouden ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Frans Breukelman. We kregen toestemming om de op 1 december gehouden voordrachten af te drukken. Zo zijn in dit herdenkingsnummer teksten te lezen van Geert Istendael, Alex van Ligten, Rinse Reeling Brouwer die de feestrede hield, Leo van de Wetering, Gerard van Zanden, Marco Visser, Bart Vijfwinkel, Tiers Bakker.

Lees meer ...