Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef Actueel

*** Hier kan de inhoudsopgave en het redactioneel van de 3 meest recent verschenen edities van Ophef gelezen worden. Als u een nummer zoekt van langer geleden, kunt u onder Archief Ophef kijken.

 

====================

Recent verschenen:

Ophef nr. 4 2017 Vluchtelingen

Redactioneel Een themanummer over vluchtelingen. Dat moest wel het kerstnummer worden. We zullen het zowel over de theoretische (ethische) kant van het vluchtelingenvraagstuk hebben als over de praktijk ervan. We beginnen met een kritische kerstoverweging naar aanleiding van het al in 1981 verschenen boekje van Helmut Gollwitzer en Pinchas Lapide over Lucas 2, een vluchtelingenkind. Daarna volgen drie verhalen die teruggaan op een al in februari gehouden studiedag van de G.H. ter Scheggetstichting over de ethiek van het vluchtelingenwerk. Drie auteurs die alle drie debuteren als schrijver in Ophef. De eerste is Martijn Stronks, filosoof en jurist, die me in antwoord op mijn vraag of ik zijn verhaal in Ophef mocht publiceren, zei, dat hij het een eer vond “in het blad van Hans Groenewegen” te mogen schrijven. Op 3 maart j.l. promoveerde hij op een studie over het begrip ‘tijd’ in het migratierecht, maar een week eerder hield hij voor ons zijn verhaal, waarin hij de lezing van Agamben verwerkt in zijn spreken over vluchtelingenrecht. Het volgende verhaal is van de Utrechtse filosofe en anthropologe Femke Kaulingfreks. Afgelopen maand nog haalde ze de Trouw met haar opmerking dar rapper Boef de James Dean van een nieuwe zwarte burgerbeweging is. In 2015 ...

Lees meer ...

Ophef nr. 3 2017 Bé van Berlijn

Voor u ligt een andere Ophef dan u van ons gewend bent. We maakten wel eens eerder een special (die voor Dick Boers vijfenzeventigste verjaardag in 2014 bijvoorbeeld), maar die werd door de redactie van Ophef gemaakt. Dit keer hebben we dit Ophef-nummer “uitgeleend” aan Willem van der Meiden (zelf in vroeger jaren ook redacteur van Ophef en haar voorgangster Opstand) om een special te maken over Bé Ruys ter gelegenheid van haar honderdste geboortedag op 27 oktober a.s. We hebben dit van ganser harte gedaan en zijn ook gelukkig met het resultaat in de wetenschap dat veel van onze lezers in de afgelopen decennia op de een of andere manier in contact zijn gekomen met het Hendrik Kraemer Huis in Berlijn en Bé Ruys als de verpersoonlijking van dat huis. Een verdere inleiding op de inhoud van dit nummer zal Willem van der Meiden formuleren.

Lees meer ...

Ophef nr. 2 2017 Na de verkiezingen

Er is niet zo veel veranderd; de centrale thema’s van ‘voor de verkiezingen’ zijn ook die van ‘na de verkiezingen’. Ik zet ze even op een rijtje (en besef heel goed, dat daarmee zeker niet alles is genoemd): 1) De kloof tussen arm en rijk; 2) klimaat en duurzaamheid; 3) medisch-ethische vragen vooral rond euthanasie; 4) Hoe moet het met onze defensie, nu ons een nieuwe koude oorlog en een agressieve Poetin aan worden gepraat; 5) en natuurlijk de multiculturele samenleving. U zult het niet geloven: voor elk van deze onderwerpen hebben we een kundige auteur (m/v) gevonden, die er zijn/haar licht over laat schijnen.

Lees meer ...