Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef Actueel

*** Hier kan de inhoudsopgave en het redactioneel van de 3 meest recent verschenen edities van Ophef gelezen worden. Als u een nummer zoekt van langer geleden, kunt u onder Archief Ophef kijken.

 

====================

Recent verschenen:

Ophef nr. 2 2018

Redactioneel   Voor u ligt een boekennummer van Ophef. Niet het eerste boekennummer, maar voor een club van bevlogen liefhebbers van het woord, zal dat niet verbazen. God in de literatuur (was het niet al eens boekenweekthema, anders wordt het dat zeker wel een keer). Ooit vanzelfsprekend – zoekt u maar eens naar middeleeuwse literatuur waarin God of religie afwezig is – maar ook een hele periode allerminst voor de hand liggend. Toen Komrij zijn zoveelste druk van duizend en één gedichten samenstelde, was voor hem duidelijk dat hij onmogelijk om Ida Gerhardt, één van onze meest vooraanstaande dichteressen ooit, heen kon. En dus ging hij op zoek naar die gedichten van Gerhardt waarin zo min mogelijk religie aan de orde was (moet nog een hele klus zijn geweest). Ik vermoed dat dit in komende drukken anders zal zijn (al bespeurde ik dat nog niet in de eerste druk die door Ilja Leonard Pfeiffer was samengesteld). God in de literatuur dus. Het spits wordt afgebeten door de voorzitter van onze vereniging, Harry Pals, die het heeft over De trooster van Esther Gerritsen. Een extra argument om misschien wel te mogen spreken van een ‘comeback van God’ in de literatuur is overigens, dat dit ...

Lees meer ...

Ophef nr. 1 2018 Namen en nummers

Redactioneel   Big data, algoritmes, data-technologie. We weten dat het bestaat, maar alfa’s zoals ik begrijpen daar helemaal niets van en de meesten van hen (ik sluit mijzelf daarbij niet uit) hebben de stellige indruk, dat ze daar ook helemaal niets van hoeven te begrijpen. Voor hun computers hebben ze een gebruiksaanwijzing (en als je mazzel hebt een zoon of dochter die er werkelijk iets van begrijpt en je kan redden uit soms acute nood) en verder zijn er de ‘help-functies’ en google waar je om het even welke vraag kunt stellen en in de meeste gevallen nog antwoord krijgt ook. In 1968 zat ik in Zwolle op de middelbare school. In die tijd verrees in de buurt van mijn school een eerste computercentrum; als ik me goed herinner van de ABN. Je kon als scholier geld verdienen door het slaan van de daarvoor benodigde ponskaarten. In gigantische loodsen stonden gigantische spoelen, die bij elkaar niet meer data en rekenkracht konden bevatten dan ons mobieltje vandaag. Meer nog dan dat, het in de jaren tachtig bij CERN in Genève ontwikkelde internet. Iedereen waar ook ter wereld onmiddellijk bereikbaar. Mijn schoonzoon in Utrecht en een jonge wetenschapper in Seoul werken allebei aan een proefschrift ...

Lees meer ...

Ophef nr. 4 2017 Vluchtelingen

Een themanummer over vluchtelingen. Dat moest wel het kerstnummer worden. We zullen het zowel over de theoretische (ethische) kant van het vluchtelingenvraagstuk hebben als over de praktijk ervan. We beginnen met een kritische kerstoverweging naar aanleiding van het al in 1981 verschenen boekje van Helmut Gollwitzer en Pinchas Lapide over Lucas 2, een vluchtelingenkind. Daarna volgen drie verhalen van auteurs die alle drie debuteren als schrijver in Ophef. De eerste is Martijn Stronks, filosoof en jurist, die op 3 maart j.l. promoveerde hij op een studie over het begrip ‘tijd’ in het migratierecht. Het volgende verhaal is van de Utrechtse filosofe en anthropologe Femke Kaulingfreks. Vorige maand publiceerde ze Straatpolitiek. Het zal duidelijk zijn, zij onderzoekt het gedrag van jongeren en met name dat van allochtone jongeren. In het verhaal dat ze voor de studiedag hield, brak ze een lans voor criminele allochtone jongeren. De laatste van deze drie is Aad van Tilburg. Aad is lid van het Nederlandse Bonhoefferwerkgezelschap en ging in die hoedanigheid naar de internationale Bonhoeffer-conferentie van 2016 in Bazel. Daar leverde hij een bijdrage over Bonhoeffer en het vluchtelingenvraagstuk. Hierna volgen nog artikelen van Mirjam Huisman, Renata Rotscheid, en een interview van Hanneke van der Korst ...

Lees meer ...