Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef Actueel

*** Hier kan de inhoudsopgave en het redactioneel van de 3 meest recent verschenen edities van Ophef gelezen worden. Als u een nummer zoekt van langer geleden, kunt u onder Archief Ophef kijken.

 

====================

Recent verschenen:

Ophef 3-2018 Met een andere blik…

                                                                                                                         

Lees meer ...

Ophef nr. 3 2018

Redactioneel Met een andere blik, een themanummer over patriarchaat. We vonden het in de redactie een heel goed idee (en daar staan we nog helemaal achter), maar het aantal artikelen dat we daarover binnenkregen was wat minder dan gehoopt. In de eerste plaats is er de lezing van Hanneke van der Korst, een ander verhaal. Daaraan refereert ook de titel van dit nummer. Vrouwen kijken in de regel anders naar bijbelverhalen dan mannen. De vraag is of in de heersende receptie van de bijbel ook plaats is voor die andere blik en of die al niet op voorhand onschadelijk wordt gemaakt door de manier waarop de bijbel (hoofdzakelijk door mannen) vertaald is. Zij hield het verhaal voor Doopsgezinde vrouwen in Noord-Holland, maar we zijn ervan overtuigd, dat het voor meer vrouwen (en mannen) van belang is. Vervolgens is er – ook oorspronkelijk een lezing – de bijdrage van Anne Claire Mulder. Over menselijke waardigheid en beeld van God, twee ‘concepten’, die, zoals Anne Claire uitlegt helemaal niet zo ver van elkaar afstaan. Ze heeft het over het begrip waardigheidsbekleedster (je bent wat, je stelt wat voor, je mag er zijn) en dat is misschien wel precies wat er bedoeld wordt als in ...

Lees meer ...

Ophef nr. 2 2018

Redactioneel   Voor u ligt een boekennummer van Ophef. Niet het eerste boekennummer, maar voor een club van bevlogen liefhebbers van het woord, zal dat niet verbazen. God in de literatuur (was het niet al eens boekenweekthema, anders wordt het dat zeker wel een keer). Ooit vanzelfsprekend – zoekt u maar eens naar middeleeuwse literatuur waarin God of religie afwezig is – maar ook een hele periode allerminst voor de hand liggend. Toen Komrij zijn zoveelste druk van duizend en één gedichten samenstelde, was voor hem duidelijk dat hij onmogelijk om Ida Gerhardt, één van onze meest vooraanstaande dichteressen ooit, heen kon. En dus ging hij op zoek naar die gedichten van Gerhardt waarin zo min mogelijk religie aan de orde was (moet nog een hele klus zijn geweest). Ik vermoed dat dit in komende drukken anders zal zijn (al bespeurde ik dat nog niet in de eerste druk die door Ilja Leonard Pfeiffer was samengesteld). God in de literatuur dus. Het spits wordt afgebeten door de voorzitter van onze vereniging, Harry Pals, die het heeft over De trooster van Esther Gerritsen. Een extra argument om misschien wel te mogen spreken van een ‘comeback van God’ in de literatuur is overigens, dat dit ...

Lees meer ...