Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef Online

Naast de tijdschrift-uitgave van Ophef wil de VTM hier een aanvullende online-versie van het tijdschrift presenteren. Op de eerste plaats wil Ophef Online een plek zijn waar door de redactie van Ophef aanvullende artikelen, teksten, literatuuraanwijzingen geplaatst kunnen worden. Ook kan hier een theologisch thema haar uitwerking vinden waarvoor niet direct plaats is in de tijdschriftuitgave, maar waar wel naar gevraagd wordt.

Op de tweede plaats wil de VTM onder aangeboden artikelen bij Ophef Online een publicatieplatform bieden voor auteurs die elders geen plek vinden voor hun artikelen. Gevraagd is wel dat deze publicaties op het terrein liggen waarover bij de VTM theologische ophef gemaakt wil worden.

Ook zal in Ophef Online een plaats ingeruimd worden voor lezersbrieven waarin Opheflezers reageren op verschenen artikelen in het tijdschrift Ophef en teksten in de Ophef Online uitgave.

Tot slot kan Ophef Online een plek worden waarin de VTM gepubliceerde artikelen uit Ophef alsnog digitaal onder de aandacht wil brengen.

Publiceren op Ophef Online

Wilt u zelf publiceren of reageren? Lees dan meer onder Reageren en artikel aanbieden.