Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Aanvullende artikelen

*** Naast de tijdschrift-uitgave van Ophef wil de VTM hier een aanvullende online-versie van het tijdschrift presenteren. Op de eerste plaats wil Ophef Online een plek zijn waar door de redactie van Ophef aanvullende artikelen, teksten, literatuuraanwijzingen geplaatst kunnen worden. Ook kan hier een theologisch thema haar uitwerking vinden waarvoor niet direct plaats is in de tijdschriftuitgave, maar waar wel naar gevraagd wordt.

 

====================