Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Aangeboden artikelen

*** De VTM wil onder aangeboden artikelen bij Ophef Online een publicatieplatform bieden voor auteurs die elders geen plek vinden voor hun artikelen. Gevraagd is wel dat deze publicaties op het terrein liggen waarover bij de VTM theologische ophef gemaakt wil worden.

 

====================