Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Aangeboden artikelen

*** De VTM wil onder aangeboden artikelen bij Ophef Online een publicatieplatform bieden voor auteurs die elders geen plek vinden voor hun artikelen. Gevraagd is wel dat deze publicaties op het terrein liggen waarover bij de VTM theologische ophef gemaakt wil worden.

 

====================

“The Sacrament of the world. Thinking God’s Presence beyond Public Theology” – Stephan Van Erp

Het artikel van Stefan Van Erp is een belangrijk artikel dat kan laten zien hoe binnen de katholieke theologie stappen worden gezet op het terrein van ‘Publieke Theologie’. In het artikel wordt het voorstel gedaan het ‘openbare leven’ zelf – zowel in zijn seculiere als in zijn religieuze vormen – als sacramenteel handelen van antwoorden en getuigen te begrijpen.

Lees meer ...

“‘No harm’ – De rol van het slachtoffer in onze cultuur” – Fred van Iersel

Wij zijn postmoderne liberalen, horen we: wij zijn vrij om te doen wat je wilt, tenzij je slachtoffers maakt. Dat klinkt mooi, dit no harm-beginsel. Zeker in deze dagen, waarin politici ons vertellen dat we ook na de terreuraanslagen in Parijs en Brussel gewoon door moeten gaan met “onze manier van leven”. De werkelijkheid is echter dat dit no harm-beginsel vijf culturele effecten heeft waar we nodig met elkaar over in gesprek moeten.

Lees meer ...

„ … UND VERGIB UNS UNSERE SCHULDEN, WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDNERN …“:

“Schuldenerlaß für Griechenland und STOP mit der Verarmungspolitik!” Eine Gruppe von TheologInnen aus verschiedenen Kirchen der Bundesrepublik fordern sofortigen Schuldenerlaß für Griechenland und ein Ende der Austeritätspolitik.

Lees meer ...

“Het seculiere Koninkrijk – De politieke theologie van de filosofen”, thema-nummer van het Tijdschrift voor Theologie.

In het laatste nummer van Tijdschrift voor Theologie, 53e jrg.nr1.2013, wordt een thema behandeld dat voor de theologische bemoeienis van onze Vereniging niet zonder belang is. Het themanummer heeft als titel: Het seculiere Koninkrijk – De politieke theologie van de filosofen. Hieronder vindt U eerst de inhoudsopgave van het tijdschriftnummer, daarna het redactioneel waarin op treffende wijze de betekenis-plaats wordt aangegeven van de verschillende artikelen.

Lees meer ...

“Met liefde en passie. Het dagelijks leven als horizon om naar God toe te denken” – T. van den Hoogen

Hoe kan men ervaringen en vraagstukken die ontstaan in het dagelijks leven in onze moderne samenleving als vertrekpunt nemen voor onderzoek in de theologie? Kunnen deze ervaringen en vraagstukken vanuit de theologie worden benaderd als een horizon om naar God toe te denken? Deze vraag staat centraal in de afscheidsrede van prof. dr. Toine van den Hoogen. Ze wordt toegelicht vanuit een belangrijke bekommernis van mensen in de hedendaagse westerse samenleving, namelijk onze zorg voor schoon, veilig en dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel. Deze bekommernis wordt vanuit een theologisch perspectief versterkt en geïntensiveerd.

Lees meer ...

Over het plezier om niet alleen een ik te zijn, maar ook een wij.

Enige speelse gedachten bij de theologische betrokkenheid van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij op onze sociaal-maatschappelijke leefvormen. John J. Videc

Lees meer ...