Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Reageren en artikel aanbieden

Lezersreacties

De redactie van Ophef stelt het op prijs wanneer er gereageerd wordt op de gepubliceerde artikelen in Ophef en Ophef Online. Graag wil de redactie ook attent gemaakt worden op aanvullende literatuur bij reeds aan de orde gestelde thema’s, of thema’s die in de toekomst aan de orde gesteld zullen worden. Ook wensen om een bepaalde thematiek op de publicatie-agenda van de redactie geplaatst te zien, worden graag gehoord.

Neem hiertoe contact op met de redactie.

Artikel aanbieden voor Tijdschrift Ophef

Auteurs die een artikel willen aanbieden voor het Tijdschrift Ophef, kunnen hun artikel aanbieden aan de redactie van Tijdschrift Ophef. Voorwaarde is dat het artikel zich situeert op het theologisch-maatschappelijk terrein.

Stuur uw artikel in een bijlage, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en korte persoonlijke achtergrond naar wilkenveen@hotmail.com of neem contact op via het contactformulier.

Artikel aanbieden voor Ophef Online

Auteurs die elders geen plek hebben voor hun artikelen, willen wij met Ophef Online een publicatieplatform bieden. Voorwaarde is dat het artikel zich situeert op het theologisch-maatschappelijk terrein.

Stuur uw artikel in een bijlage, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en korte persoonlijke achtergrond naar wilkenveen@hotmail.com of neem contact op via het contactformulier.