Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Opnieuw aangesproken

doordenken op contextueel pastoraat

Hanneke Meulink-Korf

 

meulink‘Opnieuw aangesproken’ bundelt de bijdragen die Hanneke Meulink-Korf schreef als redactielid van Contextuele Berichten, het blad van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. Dit boek geeft een verfrissende kijk op hoe de contextuele begrippen zich in de loop der jaren met het oog op het pastoraat hebben verdiept.
ISBN 9789052634814 – 285 pag. – prijs € 20.00

bestellen