Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Over Samen-werk

Met de menu-titel ‘Samen-werk’ wil de Vereniging voor Theologie en Maatschappij aangeven graag samenwerkingsprojecten met andere organisaties te willen ontwikkelen op praktisch-theologische gebieden. De inzet daarvan is de theologische kennis van haar leden beschikbaar te stellen aan mensen in maatschappelijke en kerkelijke praktijken en tegelijk haar eigen inzichten te vernieuwen.

In het het submenu ‘concrete praktijk-projecten’ kan gelezen worden welk projecten van ‘samen-werk’ de VTM op dit moment kent als ook aan welke projekten zij voor de toekomst denkt.

Mogelijk project-aanbod van de kant van de VTM in de toekomst zal sterk afhankelijk zijn van vraag van de kant van het ‘kerkelijk’ werkveld. Bij deze wordt hier een uitnodiging gedaan om ‘ideeën’ aan te dragen. Suggesties kunnen aan het secretaris-adres van de VTM worden gericht.