Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Over de VTM

De VTM is een oecumenische vereniging die werk wil maken van een theologie die zich betrokken weet op onze sociaal-maatschappelijke leefvormen. Een theologie die kritisch, constructief en strategisch bijdragen wil leveren aan de opbouw van maatschappelijke vormen van gemeenschap. Een gemeenschap zoals daarvan in de joodse en christelijke traditie van de kant van de zich betuigende God oproepend, belovend en werkzaam verhaald wordt.

Wat de VTM doet

De VTM wil een platform bieden voor eenieder die een sociaalkritische en politiek geëngageerde theologie ter harte gaat. Er zijn een drietal activiteiten waarmee de VTM aan dat platform invulling en uitvoering wil geven.

Publicaties

Naast het uitgeven van het tijdschrift  Ophef heeft de VTM ook de mogelijkheid bij te dragen aan de uitgave van theologische publicaties, boeken en brochures. Zo verschijnt op dit moment ‘de VTM theologenserie’, een reeks boekjes over maatschappelijk betrokken theologen en theologes.

Het ontstaan van de VTM

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw werden nieuw ontwikkelde vormen van theologische educatie en theologiebeoefening op het snijvlak van theologie en maatschappij in hun bestaan bedreigd van kerkelijke zijde. Dit overkwam bijvoorbeeld de Agogisch Theologische Opleiding (ATO). In reactie hierop werd een Raad van Behartiging in het leven geroepen, samengesteld en gedragen door zeer verschillende kerkelijke ‘basis’-groeperingen op theologisch en pastoraal vlak. Hieruit ontstond de Vereniging voor Theologie en Maatschappij, die een ondersteunend platvorm wilde zijn voor individuele en collectieve leden die op zoek waren naar, belang hadden bij en werkten aan vormen van bevrijdend, emancipatoir en op de maatschappij gericht theologisch denken en werken.

In 1994 fuseerde de toen overwegend rooms-katholieke VTM met de overwegend protestantse beweging ‘Christenen voor het Socialisme’ (CvS). Als min of meer logisch vervolg gingen ook de bladen Opstand (van CvS) en Vlugschrift (van de VTM) in 1994 samen verder onder een nieuwe naam: Ophef, Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie.

Bestuur

Het bestuur van de VTM bestaat uit:

  • Harry Pals  (voorzitter)
  • Gerhard ter Beek, (secretaris)
  • Anne Marie Booy
  • Wilken Veen (hoofdredacteur Ophef)
  • Wim Kester (financiële zaken)

Contact

Voor contact met het VTM-bestuur kunt u gebruikmaken van het mailadres; secretariaatvtm@gmail.com

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com