Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Financieel beleid

Voor haar financieel bestaan is de VTM enerzijds afhankelijk van de lidmaatschaps- en abonnementsgelden, anderzijds aangewezen op donaties en giften. De VTM heeft een anbi-status.

ANBI_FCDe VTM is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status zijn donaties en giften aan de VTM voor particulieren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (voor bedrijven van de vennootschapsbelasting). Ook legaten en schenkingen zijn op grond van die aanwijzing in het algemeen volledig vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

RSIN / Fiscaal nummer: 8105.44.684

Voor donaties en giften kan gedoneerd worden op de VTM-rekening IBAN: NL81 INGB 0000 0910 03 t.nv. VTM , Gouda.

Jaarrekening en balans 2017

In de jaarlijkse ledenraadsvergadering is ter verantwoording en goedkeuring de ‘jaarrekening 2017’ voorgelegd. Deze kan hier ingezien worden. En de balans

Lees meer ...

Jaarrekening en balans 2016

In de jaarlijkse ledenraadsvergadering is ter verantwoording en goedkeuring de ‘jaarrekening en balans 2016’ voorgelegd. Deze kan hier ingezien worden.  

Lees meer ...

Jaarrekening en balans 2015

In de jaarlijkse ledenraadsvergadering is ter verantwoording en goedkeuring de ‘jaarrekening en balans 2015’ voorgelegd. Deze kan hier ingezien worden.        

Lees meer ...