Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Financieel beleid

Voor haar financieel bestaan is de VTM afhankelijk van de lidmaatschaps- en abonnementsgelden en van donaties en giften.

De VTM heeft een anbi-status.

ANBI_FCDe VTM is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status zijn donaties en giften aan de VTM voor particulieren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (voor bedrijven van de vennootschapsbelasting). Ook legaten en schenkingen zijn op grond van die aanwijzing in het algemeen volledig vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

RSIN / Fiscaal nummer: 8105.44.684

Voor donaties en giften kan gedoneerd worden op de VTM-rekening IBAN: NL81 INGB 0000 0910 03 t.nv. VTM , Gouda.

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com