Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Financieel beleid

Voor haar financieel bestaan is de VTM enerzijds afhankelijk van de lidmaatschaps- en abonnementsgelden, anderzijds aangewezen op donaties en giften. De VTM heeft een anbi-status.

ANBI_FCDe VTM is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status zijn donaties en giften aan de VTM voor particulieren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (voor bedrijven van de vennootschapsbelasting). Ook legaten en schenkingen zijn op grond van die aanwijzing in het algemeen volledig vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

RSIN / Fiscaal nummer: 8105.44.684

Voor donaties en giften kan gedoneerd worden op de VTM-rekening IBAN: NL81 INGB 0000 0910 03 t.nv. VTM , Gouda.

Begroting 2019

Begroting VTM 2019 (in €’s) Baten 2018 2019 Lasten 2018 2019 Ledenbijdragen 970 960 Administratie 525 450 Donaties PM PM Website 200 250 Porti, telefoon 75 75 Bestuursvergaderingen 100 150 Ledenvergaderingen 150 100 Ophef Ophef Abonnementen 7.560 7.360 Narratio 6.000 6.000 Studentabonn. 40 40 Redactiekosten 1.800 1.800 Tekort 280 465 Totaal 8.850 8.825 8.850 8.825 Aantallen in de begroting 2018 2019 Leden 97 96 waarvan collectief 2 2 Abonnees 92 88 Studentabonnees 1 2 Totaal betalend 190 186 ruilabonnementen 3 3 gratis abonnementen 8 9 Oplage Ophef 201 198

Lees meer ...

Jaarrekening en balans 2017

In de jaarlijkse ledenraadsvergadering is ter verantwoording en goedkeuring de ‘jaarrekening 2017’ voorgelegd. Deze kan hier ingezien worden. En de balans

Lees meer ...

Nieuws

WORD LID

Bent u al lid van de VTM?

Dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

EEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat kan! Stuur een email naar  secretriaatvtm@gmail.com