Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Verenigingsbeleid

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van VTM 2017

Op 10 november 2017 staat de jaarlijkse ledenvergadering van de VTM geagendeerd. Lees uitnodiging en agenda.

Lees meer ...

Verslag Jaarvergadering 2016 van de VTM

Op 30 september 2016 vond in Utrecht het jaarlijkse verenigingsberaad van de VTM plaats. Van die vergadering is nu een verslag te lezen.

Lees meer ...

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van VTM 2016

Op 30 september 2016 staat de jaarlijkse ledenvergadering van de VTM geagendeerd. Lees de uitnodiging.

Lees meer ...

Verslag Jaarvergadering 2015 van de VTM

Op 3 oktober 2015 vond in Utrecht het jaarlijkse verenigingsberaad van de VTM plaats. Van die vergadering is nu een verslag te lezen.

Lees meer ...

Verslag Jaarvergadering 2014 van de VTM

Op 4 oktober 2014 vond het jaarlijkse verenigingsberaad van de VTM plaats. Van die vergadering is nu een verslag te lezen.

Lees meer ...

Verslag Jaarvergadering 2013 van de VTM

Op 14 september 2013 vond het jaarlijkse verenigingsberaad van de VTM plaats. Van die vergadering is nu een verslag te lezen.

Lees meer ...

De toekomst van de VTM in beraad.

In het afgelopen verenigingsjaar 2013 heeft er in de VTM een grondig beraad plaatsgevonden over de toekomst van de VTM. De financiële grondslag voor een toekomst van de VTM was zeer dun geworden. Een beleidsbijstelling van de vereniging was dringend gewenst. Door het VTM-bestuur is een verkenner op pad gestuurd om een toekomst-profiel van de Vereniging uit te tekenen. Die verkenning heeft een rapport opgeleverd onder de titel “Met T&M de Boer op”. Dat rapport is onderwerp van beraad geweest op de jaarlijkse ledenvergadering van de VTM op 14 september 2013.

Lees meer ...