Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Verenigingsbeleid

Verslag Jaarvergadering 2017 van de VTM

Op 10 november 2017 vond in Utrecht de jaarlijkse ledenvergadering van de VTM plaats. Van die vergadering zijn hier de notulen te lezen.

Lees meer ...

Verslag van de werkzaamheden van het bestuur van de VTM over het verenigingsjaar 2016-2017

Op de jaarlijkse ledenvergadering van 10 november 2017 presenteerde het bestuur van de VTM zijn verslag van werkzaamheden over het verenigingsjaar 2016-2017.

Lees meer ...

Verslag Jaarvergadering 2016 van de VTM

Op 30 september 2016 vond in Utrecht het jaarlijkse verenigingsberaad van de VTM plaats. Van die vergadering is nu een verslag te lezen.

Lees meer ...

Verslag Jaarvergadering 2015 van de VTM

Op 3 oktober 2015 vond in Utrecht het jaarlijkse verenigingsberaad van de VTM plaats. Van die vergadering is nu een verslag te lezen.

Lees meer ...

Verslag Jaarvergadering 2014 van de VTM

Op 4 oktober 2014 vond het jaarlijkse verenigingsberaad van de VTM plaats. Van die vergadering is nu een verslag te lezen.

Lees meer ...

Verslag Jaarvergadering 2013 van de VTM

Op 14 september 2013 vond het jaarlijkse verenigingsberaad van de VTM plaats. Van die vergadering is nu een verslag te lezen.

Lees meer ...

De toekomst van de VTM in beraad.

In het afgelopen verenigingsjaar 2013 heeft er in de VTM een grondig beraad plaatsgevonden over de toekomst van de VTM. De financiële grondslag voor een toekomst van de VTM was zeer dun geworden. Een beleidsbijstelling van de vereniging was dringend gewenst. Door het VTM-bestuur is een verkenner op pad gestuurd om een toekomst-profiel van de Vereniging uit te tekenen. Die verkenning heeft een rapport opgeleverd onder de titel “Met T&M de Boer op”. Dat rapport is onderwerp van beraad geweest op de jaarlijkse ledenvergadering van de VTM op 14 september 2013.

Lees meer ...