Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Verenigingsbeleid

Jaarverslag 2017 – 2018

Het bestuur van de VTM legt verantwoording af over het gevoerde verenigingsbeleid over de periode 2017 – 2018. http://www.vtm-web.nl/jaarverslag-2017-2018/

Lees meer ...

Notulen jaarvergadering 2018

Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met een stukje uit het Dagblad Trouw; onder de titel: Leven met de goden van Neil Mac Gregor.   Verslag vorige ledenvergadering. Hier worden verder geen op- of aanmerkingen bij gemaakt en  zij worden ongewijzigd goedgekeurd.   Jaarverslag bestuur Naar aanleiding van het jaarverslag wordt de vraag gesteld of de switch naar netwerk organisatie ook meer activiteiten heeft opgeleverd. Tot op heden nog niet. Het functioneren als netwerk organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van social media en de inbreng van leden. De social media, met name de website moet nog op gang komen. Ook van de kant van de leden moet de VTM nog gevonden worden als netwerk organisatie. Er wordt gevraagd of er contact is met de VvTh? Nee, dat is er niet. Wij werden via Rinse Reeling Brouwer gewezen op het bestaan er van. Omdat wij ons willen neerzetten als netwerk organisatie is er voor gekozen om geen samenwerking te zoeken met de VvTh. Een andere opmerking betrof de columns op de website. Dat is om verschillende redenen nog niet van de grond gekomen. In eerste instantie is het de bedoeling dat bestuursleden deze zouden gaan schrijven. Maar leden zijn uiteraard ook ...

Lees meer ...

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com