Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Penningmeester gezocht

Op de bestuursagenda van de VTM staat nog steeds het zoeken naar een nieuwe penningmeester voor de VTM geagendeerd. Voor een profielschets kan verwezen worden naar ‘Berichten vanuit het bestuur’.