Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Beraad Online

*** Onder Beraad Online is er plaats voor politiek-theologische debatten online. Voor deelname aan de discussie maak gebruik van het contactformulier in het menu contact/VTM bestuur. U kunt ook direkt een e-mail sturen aan videcvtm@kpnmail.nl.

 

====================

 

Manifest ter herpolitisering van het “Middenveld”. Een oproep tot beraad en scholing uit Vlaanderen/België.

Ter inleiding: Verenigingslid Han Dijk wil met de publicatie van een ‘Manifest’ uit Vlaanderen/België dat de titel draagt “Versterk de politiserende kracht van het middenveld” met de daarin meeklinkende oproep tot beraad en scholing ook hier in Nederland via de website van de VTM een stem geven. Hij schreef daarbij een toelichtende inleiding onder de titel “Bevrijding van het door de marktlogica gestuurde denken”. Het is in deze begeleidende inleiding dat de tekst van het Manifest uit België is opgenomen en gelezen kan worden.

Lees meer ...