Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Theologisch Beraad

Studiedagen en symposia over theologische onderwerpen die maatschappelijke relevantie hebben. Of over maatschappelijke problemen en de theologische visie daarop.