Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Agenda

*** Onder ‘Agenda’ vindt u het programma en de praktische informatie van komend theologisch beraad in de vorm van symposia, lezingen, debatten en studiebijeenkomsten over theologische onderwerpen die maatschappelijke relevantie hebben dan wel over maatschappelijke vraagstukken die om een theologische bemoeienis vragen.

 

====================