Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Over Theologisch Beraad

Onder de noemer ‘Theologisch beraad’ organiseert de VTM regelmatig symposia, lezingen, debatten en studiebijeenkomsten over theologische onderwerpen die maatschappelijke relevantie hebben dan wel over maatschappelijke vraagstukken die om een theologische bemoeienis vragen.

Lees de Verslagen van voorgaande evenementen om een beeld te krijgen van onze activiteiten. Onder Agenda vindt u het programma en de praktische informatie van het komende theologisch beraad. Naast “Theologisch Beraad buitenhuis” heeft de website van de VTM hier ook de mogelijkheid een “Theologisch Beraad online” te voeren. Dat doen we onder Beraad Online.

Samenwerking

In haar aanbod van theologische beraadslagingen zoekt de VTM uitdrukkelijk de samenwerking met andere verenigingen en stichtingen die ook een agenda van theologisch-maatschappelijke reflectie kennen. De VTM wil daaraan ondersteuning geven.

In onze agenda vindt u daarom ook activiteiten van derden.

Ideeën voor beraad?

Leden van VTM, Ophefabonnees en bezoekers zijn welkom mogelijke wensen om over een bepaalde theologisch-maatschappelijke zaak een beraad te organiseren onder de aandacht van de VTM te brengen. Wensen in deze worden graag gehoord en naar vermogen georganiseerd. Uw ideeën kunt uw kwijt via ons contactformulier.

Theologisch Beraad

Nieuws

WORD LID

Bent u al lid van de VTM?

Dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

EEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat kan! Stuur een email naar  secretriaatvtm@gmail.com