Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Verslagen

*** Hier kunt u verslagen lezen van door de VTM in verschillende vorm gehouden theologisch beraad.

 

====================