Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

“The Sacrament of the world. Thinking God’s Presence beyond Public Theology” – Stephan Van Erp

Het artikel van Stefan Van Erp is een belangrijk artikel dat kan laten zien hoe binnen de katholieke theologie stappen worden gezet op het terrein van ‘Publieke Theologie’. In het artikel wordt het voorstel gedaan het ‘openbare leven’ zelf – zowel in zijn seculiere als in zijn religieuze vormen – als sacramenteel handelen van antwoorden en getuigen te begrijpen.

 

Lees hier het artikel: The Sacrament of the World

 

Het artikel verscheen in ET-Studies 6/1 (2015), 119-134.