Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Publicaties

Het menu ‘Publicaties’ wil op verschillende manier literatuur-uitgaven onder Uw aandacht brengen.

In het submenu ‘Theologische portretten’ leest U meer over door de VTM uitgebrachte boekjes die theologen en theologes willen portretteren in hun belang voor een maatschappelijke theologie.

 

In het submenu ‘Boekbesprekingen‘ zullen nieuwe boeken aan U voorgesteld en kritisch gewogen worden.

 

In het submenu ‘Literatuur-voorstellen‘ wil de VTM U attent maken op boeken, tijdschriften, brochures, artikelen waarvan de VTM meent dat zij bijzondere aandacht verdienen voor het theologiseren dat de VTM wil promoten.

 

Het laatste submenu ‘Uitgaven vakliteratuur bij Narratio‘ spreekt voor zichzelf.

Nieuws

WORD LID

Bent u al lid van de VTM?

Dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

EEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat kan! Stuur een mailto:secretariaatvtm@gmail.com