Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Veiligheid

Aan de jaarlijkse ledenvergadering van de VTM was deze keer een studiemiddag gekoppeld die ging over het onderwerp veiligheid. Inleiders waren vredesactivist Jan Schaake en theoloog Bram Grandia.
Jan Schaake hekelde de ‘veiligheidsmanie’: steeds meer dingen worden gedefinieerd als een veiligheidsprobleem, bijv. het opvangen van vluchtelingen en de aanvoer van grondstoffen voor onze economie. Daarbij wordt niet geanalyseerd hoezeer ons buitenlandse en economische beleid onveiligheid voor anderen oplevert. Veiligheid is een primaire menselijke behoefte, maar wordt steeds meer verbonden met geweld. Vrede zou in de beeldvorming niet gekoppeld moeten worden aan veiligheid, maar aan gerechtigheid – dat is een goede profetische traditie die ook de vredesbeweging koestert.
Bram Grandia zette in bij de ideologie van de nationale veiligheid, met haar Manichese tweedeling tussen goeden en kwaden. Er wordt een vijandsbeeld geschapen, gekoppeld aan machten en mensen die ‘onze levenswijze’ bedreigen. De natie neemt de plaats in die God vroeger toekwam. Dat illustreerde hij met het woord ‘bitachon’: dat betekent in de Hebreeuwse bijbel zoiets als Godsvertrouwen, maar in het moderne Ivriet duidt het op het militaire veiligheidssysteem van de staat Israel.

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com