Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Voortgestuwd in de tijd

De intenties van Catharina J.M. Halkes (*1920)


Drs. Sieth Delhaas, 2005
96 pag. isbn 9789052633266
prijs € 7,00 bestellen

 

De plaats waar de theologie van Catharina Halkes zich van het begin af ontwikkeld heeft, is niet een studeerkamer op een universiteit. Zij ontwikkelde deze als ‘leek’ en als vrouw in de praktijk van de leken- en vrouwenbeweging. Pas in 1964, toen zij 45 jaar was, werd het voor katholieke vrouwen mogelijk om theologie te studeren. ZO ontwikkelt zij zich van een onbevangen meisje met weinig zelfvertrouwen tot een stem die een eigen kader schept voor geloof van vrouwen in een patriarchale cultuur.

Als voorzitter van de afdeling Breda van het Katholiek Vrouwen Gilde halverwege de jaren vijftig stelt Halkes alle nieuwe en onderhuidse bewegingen van haar tijd aan de orden. Tegen de achtergrond van de aanloop naar het Tweede Vaticaans Concilie wordt zij zich bewust van de positie van de leek in de kerk. Hierbinnen richt ze haar aandacht geleidelijk aan steeds meer op de man-vrouwverhouding.

Door de tegenvallende resultaten van dit concilie  wordt zij steeds feministischer. AL schrijvend, lezingen houdend en studerend ontwikkelt ze haar ideeën steeds verder.

Dit loopt uit op een leerstoel Feminisme en Christendom aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen.

Ook daar en daarna blijft ze zich voortdurend ontwikkelen in samenhang met de kerken en de maatschappij om zich heen. Zo wordt haar theologie gaandeweg voortgestuwd in de tijd. Steeds blijft zij gericht op de mens en de context waarin zij/hij dan leeft. Daarbij houdt zij het oog gericht op de toekomst.

In dit boekje willen we het wordingsproces van haar theologie begrijpen tegen de maatschappelijke en kerkelijke achtergronden van haar tijd. lees meer

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com