Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Zonder mystiek houden wij het niet vol 2e druk

De spiritualiteit van Jurjen Beumer

 

Karel Blei

 

bleiDe kerken staan voor de vraag of en hoe zij op de algemene trend van spiritualiteit en religiositeit zouden moeten inspelen. Eén van degenen die in dit verband van zich hebben laten horen was Jurjen Beumer. Hij werkte in Haarlem als pastor-directeur van wat sinds 1995 ‘Stem in de Stad’ heet: een indertijd vanuit de hervormde gemeente opgezet, maar inmiddels mede door andere protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk ter plaatse gedragen, dus oecumenisch, diaconaal centrum. Hier ging het, onder Beumer’s inspiratie, en gaat het nog steeds, volop om maatschappelijk engagement. Maar tegelijk wordt veel aandacht besteed aan spiritualiteit.

 

isbn 978905263 – 110 pag. – prijs € 9.00

 

bestellen

Nieuws

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com